Yr hyfforddwraig o Gwmbrân Vicki Randall yw Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru 2016

Mae hyfforddwraig pêl-rwyd a phêl-droed gwirfoddol o Gwmbrân, sydd wedi annog dros 200 o ferched ifanc i chwarae’r gêm bob wythnos, wedi ei henwi heddiw (Dydd Gwener 25 Tachwedd 2016) yn Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru 2016.

Sefydlodd yr athrawes Ymarfer Corff Vicki Randall, 29, glwb pêl-rwyd Ieuenctid Cwmbrân yn 2009, gyda dim ond 5 o enethod. Nawr mae gan y clwb 14 tîm. Mae tair o’r chwaraewyr wedi eu dewis yn ddiweddar ar gyfer sgwad Cymru dan 17 oed. Mae hi hefyd yn trefnu clwb wythnosol ‘netball tots’ ar gyfer plant rhwng 1 a 5 oed.

Mae Vicki hefyd yn rhedeg Clwb Pêl-droed Rhisga, gan reoli pob un o’u timau yng Nghynghrair De Ddwyrain Cymru.

Trodd Vicky at hyfforddi ar ôl cael ei gorfodi i roi heibio chwarae pêl-rwyd a phêl-droed oherwydd anaf. Mae wedi cael naw llawdriniaeth ar ei phen-glin ac wedi parhau i hyfforddi, weithiau ar faglau neu mewn cadair olwyn.

Hefyd sefydlodd Vicki dîm pêl-droed y ‘Cwmbrân Celtic Ladies yn 2012, gan eu harwain i ennill dyrchafiad i Brif Gynghrair Cymru ddwy flynedd yn ddiweddarach. Hefyd dechreuodd dîm wrth-gefn i annog menywod i ymgymryd â’r gamp.

Fel arfer bydd yn treulio pedair noson yr wythnos yn hyfforddi chwaraeon ar ôl bod yn y gwaith, weithiau’n cynnal mwy nac un sesiwn bob nos. Ar benwythnosau bydd yn treulio’r rhan fwyaf o’i Sadyrnau yn trefnu gemau a thwrnameintiau pêl-rwyd, cyn rhoi hyd at saith awr ar ddydd Sul i’w thimau pêl-droed.

Enwebwyd Vicki gan Ann Daley o Bont-y-pŵl y mae ei merch yn chwarae pêl-rwyd gydag Ieuenctid Cwmbrân.

Dywedodd Ann Daley: “Mae Vicki wedi rhoi gymaint i gynifer o bobl, gan wirfoddoli ei holl amser rhydd. Mae wedi cael effaith anferth o ran cynyddu lefelau cyfranogaeth mewn chwaraeon ar gyfer genethod a menywod yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae Vicki yn Arwr Tawel go iawn.”

Bydd llwyddiant Vicki yn cael ei gydnabod yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2016 ar Ddydd Llun 5 Rhagfyr yn Neuadd Hoddinott yng Nghaerdydd, lle bydd yn rhannu’r llwyfan gydag enillwyr mawr eraill y noson gan gynnwys Hyfforddwr y Flwyddyn, Tîm y Flwyddyn a Phersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru.

Gall cefnogwyr wylio Gwobrau Chwaraeon Cymru 2016 yn fyw o 7.30pm ymlaen nos Lun 5 Rhagfyr ar bbc.co.uk/sportwales a hefyd ar BBC iPlayer a’r Botwm Coch. Bydd y digwyddiad hefyd yn cael ei ddarlledu’n fyw ar BBC Radio Wales.

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn ddigwyddiad a drefnir mewn partneriaeth gan BBC Cymru a Chwaraeon Cymru. Mae’n anelu at gydnabod y cyflawniadau chwaraeon gorau ar lefel elité a chymunedol yng Nghymru.