Yn rownd derfynol Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn – Robert Cunnah

“Pan ddechreuais i, dim ond bachgen swil ym Mlwyddyn 7 oeddwn i. Mae gwirfoddoli wedi newid fy mywyd i yn llwyr – rydw i wedi magu hyder, ennill cymwysterau ac wedi cyfarfod pobl arbennig iawn ar hyd y daith.”

Dyma sut mae Robert Cunnah yn disgrifio’r gwahaniaeth mae gwirfoddoli wedi ei wneud iddo ef. Mae’n gwirfoddoli mwy nag 20 awr yr wythnos, yn gweithredu fel dyfarnwr gyda’r gynghrair bêl droed leol i ieuenctid ac yn hyfforddi ieuenctid 6 i 16 oed mewn amrywiaeth o gemau, o griced cyflym i boccia, ffurf ar fowlio a chwaraeir yn y Gemau Paralympaidd.

Mae wedi dod yn bell iawn o’i gyfnod yn yr ysgol gynradd pan oedd cyflwr ar yr ysgyfaint yn golygu bod rhaid i Robert eistedd ar y llinell ochr: “Roedd mor ddiflas nad oeddwn i’n gallu gwneud llawer mewn gwersi AG; roeddwn i wir yn teimlo ‘mod i ar fy ngholled.”

Yn ffodus, gwellodd eich iechyd wedi iddo droi’n 11 oed ac roedd posib iddo ddechrau mwynhau chwaraeon o ddifrif am y tro cyntaf. Sylwyd ar ei frwdfrydedd yn fuan iawn a chafodd ei ddewis ar gyfer rhaglen Llysgenhadon Ifanc Chwaraeon Cymru. Drwy gyfrwng y cynllun, dechreuodd hyfforddi ochr yn ochr â mentoriaid yn yr awdurdod lleol ac ennill cymwysterau Arweinydd Chwaraeon.

Tyfodd hyder Robert a hefyd ei frwdfrydedd dros gael eraill i fod yn fwy egnïol yn gorfforol: “Mae cymaint o blant yn mynd adref ar ôl ysgol ac yn eistedd ar y soffa’n chwarae gemau cyfrifiadurol. Rydw i eisiau eu cael nhw i gymryd rhan mewn chwaraeon a chael hwyl.

“Mae gwirfoddoli’n rhoi llawer iawn o foddhad i mi. Mae’n grêt gwylio pobl ifanc eraill yn datblygu ac yn gwella.”

Mae un esiampl yn dyst i ymrwymiad llwyr Robert: y llynedd, doedd dim swyddog 5×60 yn ei ysgol uwchradd am fis felly, ar ei ben ei hun bach, cymerodd Robert yr awenau yn y sesiynau amser cinio ac ar ôl ysgol er mwyn gwneud yn siŵr nad oedd ei gyfoedion ar eu colled.

Dywedodd Hamdden Sir Ddinbych: “Mae Robert yn fwy na dim ond gwirfoddolwr. Mae wedi dangos ymrwymiad diwyro ac mae’n aelod dibynadwy o’n tîm datblygu chwaraeon ni.”

A’r haf yma, cafodd ei wasanaethau rhagorol i wirfoddoli eu cydnabod pan dderbyniodd Gwpan Llywydd Sports Leaders UK a chael cyfle i gyfarfod y cyn Baralympiad, y Farwnes Tanni Grey-Thompson, a’r cyn chwaraewr Pêl Fasged NBA, John Amaechi, yn y seremoni.

Mae uchelgais Robert ar gyfer y dyfodol yn seiliedig ar chwaraeon. Mae wedi gwirfoddoli 600 o oriau eisoes ac ar hyn o bryd mae’n astudio ar gyfer ei Ddiploma BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon. Ei nod yn y pen draw yw hyfforddi neu reoli pêl droed yn broffesiynol.

Dyma ddyn ifanc a fydd yn llwyddo yn sicr – “Rydw i’n byw fy mywyd drwy fynd amdani ac rydw i bob amser yn bwriadu cyrraedd y nod. Rydw i’n fodlon gweithio’n galed iawn i gael beth rydw i eisiau.”

Wales Sport Awards 2015 Robert Cunnah 12.11.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Robert Cunnah
12.11.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *