Yn rownd derfynol Hyfforddwr Pobl Anabl y Flwyddyn – CAROLINE MATTHEWS

“Mae’n rhaid bod pêl fasged yn fy ngwaed i. Rydw i wedi chwarae ar fy nhraed ac ar olwynion. Rydw i wedi bod yn chwaraewr a nawr rydw i’n hyfforddi,” dywedodd Caroline Matthews, hyfforddwr pêl fasged cadair olwyn 42 oed o Abersili.

A hyfforddwr llwyddiannus iawn hefyd. Yn 2015, arweiniodd Geltiaid Caerdydd i fod yn bencampwyr adran dau Cynghrair Genedlaethol Prydain, gan sicrhau dyrchafiad i adran un.

“Roedd yn dymor sydd ond yn dod unwaith yng ngyrfa rhywun rwy’n credu. Fe wnaethon ni ennill pob gêm yn yr ail adran a chyrraedd y gemau ail gyfle ac ennill y ddwy gêm i gael dyrchafiad. Roedd yn fraint hyfforddi’r tîm drwy hynny.”

Ond does dim un flwyddyn lwyddiannus yn dod heb waith caled iawn:

“Y llynedd, fe wnes i gymhwyso fel hyfforddwr Gradd 3. Fi yw’r ail berson yn unig yn y DU i gyflawni hynny. Fe wnes i ddysgu cymaint ar y cwrs a’i gynnwys yn fy holl waith gyda’r Celtiaid. Rydw i’n dysgu drwy’r amser ac mae’n rhoi llawer iawn o foddhad i mi.”

Mae’r cyn Baralympiad – a chwaraeodd yng Ngemau Athen a Beijing – yn disgrifio ei hymrwymiad i wirfoddoli fel “swydd ran amser arall, nid llawn amser” ac nid yw hynny’n hawdd o gofio ei bod yn gyfreithwraig wrth ei gwaith bob dydd.

“Rydw i bob amser naill ai’n paratoi ar gyfer gemau ac yn astudio ymarferion a damcaniaethau newydd neu’ cynllunio sesiynau, dadansoddi fideos, gwneud nodiadau ar ôl gêm neu’n helpu hyfforddwyr eraill – unrhyw beth i gael fy chwaraewyr i i berfformio’n dda.”

Mae ganddi ddyletswyddau rhyngwladol hefyd fel prif hyfforddwr Tîm Pêl Fasged Cadair Olwyn Dan 23 Cymru. Yn 2015, arweiniodd hwy i fuddugoliaeth yn y Gwpan Geltaidd flynyddol am y tro cyntaf yn hanes y gystadleuaeth. Threchodd neb ei thîm – enillwyd pedair gêm yn erbyn Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Ond nid dim ond tlysau a chwpanau yw nod gwaith Caroline yn y clwb:

“Mae’r bobl sy’n ymwneud â chwaraeon anabledd yn wynebu heriau yn eu bywydau yn aml. Rydyn ni’n gweld chwaraewyr swil yn cyrraedd yma’n aml ond, ymhen ychydig wythnosau, maen nhw’n mynnu cael y bêl ac yn mwynhau’r holl dynnu coes. Maen nhw’n datblygu pob math o sgiliau bob dydd ac yn gwella eu hyder. Rydyn ni wir yn un teulu mawr.

“Mae’n fraint cael fy enwebu ac yn wefr cael bod ar y rhestr fer. Rydw i’n eithriadol nerfus oherwydd bydd pobl yn edrych arna i fel unigolyn, yn hytrach nag fel rhan o’r tîm. Wedi dweud hynny, anrhydedd i’r tîm yw hon. Rydw i wedi gweithio’n galed iawn i sicrhau bod y tymor yn llwyddiant ond fyddwn i ddim wedi gallu gwneud hynny heb y dalent o’m cwmpas i.”

Wales Sport Awards 2015 Caroline Matthews 24.10.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Caroline Matthews
24.10.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *