Yn rownd derfynol Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn – Lowri Haf Barker

Pan ddeallodd Lowri Haf Barker bod gan ei hyfforddwr ganser, feddyliodd hi ddim ddwywaith cyn mynd ati i helpu gyda’r sesiynau hyfforddi yng Nghlwb Pêl Rwyd Yr Wyddgrug. Dim ond 16 oed oedd hi.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, roedd ei hyfforddwr, Chris Elson, yn rhy sâl i ddal ati. Felly Lowri gamodd i’r adwy:

“Fe gymerais i’r awenau ym mis Medi. Ond ar ôl pob sesiwn, roeddwn i’n trafod gyda Chris. Fe wnaeth hi fy hyfforddi i i hyfforddi. Mae gen i gymaint o ddyled iddi.”

Cofiwch mai dim ond 16 oed oedd Lowri yn hyfforddi merched rhwng 9 ac 15 oed. Ar yr un pryd, roedd yn astudio ar gyfer ei arholiadau TGAU. Ac wrth gwrs, roedd Chris – ffrind agos ac eilun mawr iddi – yn colli ei brwydr yn erbyn canser:

“Fe fu hi farw chwe mis wedyn; dim ond yn ei phumdegau oedd hi. Dim ond wythnos ar ôl iddi farw fe lwyddais i yn fy nghwrs hyfforddi lefel un – roeddwn i i fod i hyfforddi dwi’n meddwl.”

A’r peth mwyaf mae hi wedi’i ddysgu gan ei mentor yw parch:

“Pan rydych chi’n ifanc ac yn dod i ymarfer, rydych chi’n siarad gyda’ch ffrindiau. Ond pan ddechreuais i helpu gyda’r sesiynau, fe wnes i sylweddoli bod gwaith yr hyfforddwr yn llawer caletach pan mae pobl yn sgwrsio. Mae’n rhaid i chi barchu hyfforddwyr. Doedd dim rhaid i Chris fod yno bob wythnos – roedd hi’n dewis dod yno i’n helpu ni.”

Yn 21 oed erbyn hyn, mae Lowri yn mwynhau llwyddiant mawr ar y cwrt. Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae wedi hyfforddi dau dîm Dan 15 oed i chwarae yn rowndiau clwb terfynol Cymru yng Nghaerdydd. Mae wedi hyfforddi’r clwb Dan 13 mwyaf llwyddiannus yng nghynghrair Glannau Dyfrdwy ac wedi cael enillwyr cynghrair mewn grwpiau oedran iau. Hefyd mae nifer o’r merched wedi cael eu dewis i chwarae ar lefel sirol a rhanbarthol. Mae’n ddwyieithog ac mae wedi helpu i hyfforddi myfyrwyr mewn ysgolion cynradd ac uwchradd Cymraeg lleol i lwyddo yng nghystadlaethau’r Urdd.

Mewn dim ond pedair blynedd, mae wedi cynyddu nifer y timau o chwech i 11 a’r haf yma cyflwynodd dîm dan 7 yn y clwb.

Mae’n treulio 13 awr yr wythnos yn hyfforddi ac mae’r holl waith papur a chynllunio ar ben hynny:

“Mae’n rhaid i mi fod yn drefnus iawn. Rydw i’n gweithio i wasanaeth Ffisiotherapi Grosvenor Street ac yn astudio Meddygaeth Ategol ym Mhrifysgol Glyndŵr, felly mae’n rhaid i mi gadw ar ben fy ngwaith.

Y wobr fwyaf yn ôl yr hyfforddwr ifanc yw gwybod bod y merched yn mwynhau pêl rwyd cymaint ag oeddwn i gyda Chris. Ac os caiff Lowri wobr yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru, bydd er cof am ei hyfforddwr:

“Byddai unrhyw wobr yn deyrnged i Chris yn sicr. Mae’n rhaid i mi gynnal y clwb er ei mwyn hi. Roedd hi’n wraig anhygoel.”

Wales Sport Awards 2015 Lowri Haf Barker 02.11.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Lowri Haf Barker
02.11.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *