Yn rownd derfynol Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn – Jordan Rosser

Mae helpu i gyflwyno o leiaf dau sesiwn hyfforddi bob wythnos a helpu mwy na 200 o bobl ifanc i chwarae golff yn gyflawniad anhygoel i unrhyw berson ifanc 16 oed.

Ond ystyriwch hyn: mae gan Jordan Rosser wyth o anableddau gwahanol, gan gynnwys awtistiaeth, Tourettes a hypersymudedd, ac mae’n defnyddio cymorth clyw. Mae ei fam, Emma, yn dweud eu bod “o i gyd yn cael effaith ar ei fywyd bob dydd”

Ond yn ôl Jordan, “Y cyfan yw anabledd yw bod yn abl mewn ffordd wahanol.”

Mae’n chwaraewr medrus sy’n cystadlu’n rheolaidd mewn digwyddiadau mawr, fel Taith Amatur a Phroffesiynol Ewrop a Chystadleuaeth Gwahoddiad Ian Poulter. Mae hefyd yn gapten ieuenctid Clwb Golff y Rhondda.

Mae’n was ffyddlon i fyd golff ac yn hyfforddi ym Menter Golff y Cymoedd ac Academi First Swing Clwb Golff Bryn Meadows. Ac mae Datblygu Golff Cymru’n gofyn am ei gefnogaeth yn rheolaidd ar gyfer digwyddiadau mawr.

Esbonia ei fam:

“Rydw i mor falch ohono fe. Mae bob amser yn rhoi pawb a phopeth yn gyntaf. Mae wedi dioddef gyda’i iechyd dros y mis diwethaf yma, sy’n golygu nad yw wedi gallu hyfforddi cymaint ag y byddai’n hoffi, ond mae bob amser yn ei orfodi ei hun i godi allan o’r gwely i weld yr ieuenctid wrth y tî.”

“Rydw i wrth fy modd yn gweld eraill yn rhagori ac mae’n braf teimlo eich bod chi wedi chwarae rhyw ran yn hynny,” dywedodd Jordan. “Rydw i’n hoffi ceisio magu hyder y plant. Maen nhw’n dechrau’n swil yn aml iawn ond ar ôl sesiwn neu ddau, maen nhw’n sgwrsio llawer mwy.”

Nid dim ond y plant 5 i 12 oed mae’n helpu i’w hyfforddi ddwywaith yr wythnos sy’n elwa yn ôl pob tebyg – mae’n cael effaith gadarnhaol ar Jordan hefyd i weld:

“Rydw i’n dioddef o bryder mawr ond mae hyfforddi’n gwneud i mi ymlacio a theimlo’n hapus. Mae’n help yn sicr.”

“Rydw i eisiau bod yn hyfforddwr proffesiynol gyda’r PGA yn union fel fy hyfforddwr i, Craig Thomas. Rydw i eisiau gallu cyflwyno hyfforddiant golff i bobl anabl a heb anabledd. Rydw i wedi gwneud cwrs arweinydd iau eisoes ac ar fin gwneud lefel un.”

“Ond fy mhrif nod i yw gwneud clybiau golff Cymru’n fwy cynhwysol i bobl ag anableddau.”

Ac mae wedi rhoi cychwyn da i hynny eisoes. Fel aelod o Banel Ieuenctid Datblygu Golff Cymru, mae’n mynd ati i ddylanwadu ar ddyfodol golff yng Nghymru, yn benderfynol o wneud y gamp yn fwy cynhwysol. Hefyd mae wedi ysgrifennu at bob clwb golff yng Nghymru yn datgan ei ble dros wneud y gêm yn fwy hygyrch.

Yn goresgyn rhwystrau bob dydd, mae’n ŵr ifanc sydd ag uchelgais mawr a phenderfyniad diwyro.

Wales Sport Awards 2015 Jordan Rosser 09.11.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Jordan Rosser
09.11.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *