Yn Rownd Derfynol Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn – Daniel Johnsey

Mae Daniel Johnsey yn dweud ei fod yn fyw heddiw am ei fod yn nofio. Roedd yn 11 oed ac yn aros am fws ysgol pan gafodd ei daro i lawr gan gar a oedd yn teithio’n gyflym.

Cafodd anaf i’w ben a thorrodd ei belfis a’i fraich a bu bron iddo golli ei droed chwith. Mewn coma am 10 diwrnod ac mewn cyflwr ‘dan glo’ am bum mis, mae  Daniel wedi cael 32 o lawdriniaethau ers hynny:

“Nofio yw’r unig reswm rydw i yma heddiw,” esbonia Daniel. “Roeddwn i wastad wedi mwynhau mynd i’r pwll ac roeddwn i’n hoff iawn o chwaraeon, ac felly roedd gen i ysgyfaint cryf.”

A nawr, 11 mlynedd yn ddiweddarach, mae’n rhoi’n ôl i’r gamp wnaeth ei achub, gan roi ei amser i hyfforddi yng Nghlwb Nofio Anabledd Seals Casnewydd:

“Rydw i wedi bod yn nofiwr er pan dwi’n cofio. Cyn fy namwain, roeddwn i ar fin sicrhau lle yn sgwad Cymru.

“Ar ôl fy namwain, roedd y clwb – a Mam a Dad wrth gwrs – yn help mawr i ’nghael i’n ôl ar fy nhraed.

“Wedyn fe wnes i ddechrau helpu – dim ond rhannu’r offer a helpu i dacluso, ac fe ddatblygodd pethau o hynny. Rydw i’n hoffi helpu’r plant ac yn mwynhau eu gweld nhw’n gwella.”

Yn ogystal â’i waith gyda Seals Casnewydd, mae Daniel wedi bod yn gweithio gyda swyddogion Chwaraeon Anabledd Cyngor Sir Fynwy yn helpu pobl ifanc i gamu o ddosbarth gymnasteg bychan, penodol i anabledd, i’r ystafell ffitrwydd prif ffrwd yng Nghanolfan Hamdden Caldicot.

Hefyd mae wedi hyfforddi yn nigwyddiad cyfres insport Gwent Egnïol yng Nghasnewydd ac wedi gwirfoddoli mwy na 50 awr yn rhaglen haf Mongames yng Nghaldicot. Yno fe fu’n hyfforddi merch ifanc oedd wedi methu troi drwy wneud tin-dros-ben yn ei gwersi nofio. Erbyn diwedd yr haf, roedd Daniel wedi llwyddo i’w chael i wneud hynny.

Mae’r hyfforddi wedi rhoi llawer iawn o hyder iddo. I gydnabod ei gyfraniad i’r gymuned, cafodd gludo’r fflam Olympaidd yn 2012. Nawr mae’n bwriadu ceisio dod o hyd i rôl sy’n talu ym maes ffitrwydd neu’n hyfforddi nofio.

I’w fam falch, Sarah, a gafodd wybod na fyddai byth yn cerdded eto, mae ei gynnydd wedi bod yn anhygoel:

“Mae’r ffaith ei fod yn gallu cerdded yn wyrth hyd yn oed ac mae wedi gweithio mor galed i gyrraedd ble mae e heddiw,” esbonia. “Dyw e ddim yn sylweddoli beth mae e wedi’i gyflawni; mae e mor hamddenol.”