Yn rownd derfynol Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

Boed law neu hindda, bydd Nikki Upton yng Nghlwb Hoci yr Isga yn hyfforddi rhyw 30 o blant. Ac ar ôl i’r sesiwn orffen, mae’n amser i’r rhai hŷn:

“Ydi, mae’r tywydd yn erchyll weithiau,” chwertha. “Roedd yn bwrw cenllysg un tro ac fe wnaethon ni i gyd guddio yn y dygowts nes iddo basio ac wedyn yn ôl iddi!”

Ond hyd yn oed os yw’n pistyllio bwrw, fel mae’n gwneud yn aml yn Ne Cymru, ‘fyddai Nikki byth yn peidio â mynychu’r ymarfer:

“Weithiau rydych chi’n dod adref o’r gwaith ac wedi blino’n lân. Y cyfan rydych chi eisiau ei wneud yw eistedd i lawr. Ond ar ôl i chi ddechrau ymarfer, rydych chi’n cael egni. Beth bynnag, does dim posib siomi neb nag oes?”

Fe ddechreuodd Nikki chwarae i’r clwb ar ôl i’w merch gael ei geni chwe blynedd yn ôl. Ar ôl hyfforddi mewn clybiau hoci eraill, buan iawn roedd hi’n meithrin talent Yr Isga.

Bryd hynny, enwâ’r clwb oedd Tîm Hoci Hŷn Merched Yr Isga. Mae llawer wedi newid ers i Nikki ddod yn aelod. Ychydig dros 12 mis yn ôl, creodd lwybr newydd sbon o hoci iau i hoci hŷn:

“I recriwtio aelodau iau, fe wnaethon ni gynnal blociau chwe wythnos o sesiynau blasu yn yr ysgol gynradd leol. Roedd y disgyblion i gyd yn cael taleb i sesiwn am ddim wedyn, i ddod draw i’r clwb. Mae hon yn ardal eithaf difreintiedig felly dim ond £1 yw’r sesiynau.

“Dyma pam ein bod ni wedi bod mor llwyddiannus yn rhannol. Dydyn ni heb wneud pethau’n gymhleth. Does dim ymrwymiad, dim ond talu a chwarae. Mae cynigion arbennig wedi bod, fel sesiynau am ddim am ddod â ffrind. Ac rydyn ni’n gadael i’r chwaraewyr reoli’r tîm hefyd – maen nhw wedi bod yn codi arian ar gyfer cit newydd ac felly nhw sy’n cael dewis beth sydd orau ganddyn nhw nawr.”

Ac mae ei hymdrechion yn talu ar eu canfed:

“Mae yma un plentyn yn arbennig. Mae e wedi cael magwraeth anodd a doedd e ddim yn gryf iawn yn gymdeithasol nac yn academaidd. Roedd e’n ffraeo gyda phawb ac yn rhegi. Ond mae wedi rhagori ar y cae ac mae’n dysgu bod yn aelod o dîm. Fe sydd yma ddeng munud yn gynnar bob amser ac yn helpu wedyn ddeng munud ar ôl i bawb arall adael. Mae ei allu i ganolbwyntio wedi gwella’n eithriadol ac mae e fel pe bai wedi tyfu i fyny.”

Nawr ei nod hi yw sefydlu adran iau fel ei bod yn gallu gwahanu rhai o’r grwpiau oedran hŷn, ac mae’n gweithio gyda chlybiau lleol eraill o safon debyg er mwyn sefydlu cynghrair fechan.

Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd hoci yn Yr Isga yn parhau i ffynnu, beth bynnag fydd y tywydd.

NIkki Upton Action

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *