Yn Rownd Derfynol Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn – Roddie Milne

“Fel athro Taekwondo, dyna sut rydw i eisiau cael fy nghofio,” meddai Roddie Milne, sy’n dweud y byddai ar goll heb Glwb Taekwondo Llangollen:

“Rydw i wedi buddsoddi cymaint o amser ac ymdrech yn y clwb yma. Fe fyddai fel colli holl gynilion fy mywyd.”

Sefydlodd y tad 43 oed i bedwar o blant y clwb ym mis Ionawr 2015 ac mae wedi cael llwyddiant ysgubol eisoes, gan gasglu 55 o fedalau.

Ond, i Roddie, nid dim ond ennill medalau sy’n bwysig wrth gystadlu:

“Mae llawer mwy i’w gael o gystadlu mewn Taekwondo na dim ond ennill medalau. Fe allwch chi brofi i chi eich hun bod gennych chi ddewrder, cryfder a phenderfyniad.

“Gyda champ ymladd, mae’n rhaid i chi gael hyder enfawr i sefyll gyferbyn â gwrthwynebydd.”

Fe ddechreuodd y cyfan pan oedd ei fab hynaf, Dylan, yn dair oed:

“Roedden ni eisiau iddo fo gael gwneud gweithgaredd ac fe wnaethon ni benderfynu rhoi cynnig ar Taekwondo. Fe wnes i ddechrau cymryd rhan wedyn, er mwyn ei helpu o i ddechrau, ar ei raddau – sef y broses o weithio i fyny drwy’r system o wregysau.

“Ar y dechrau, fe wnes i feddwl y byddwn i’n cael gwregys gwyrdd ac wedyn yn gadael pethau felly … ond roeddwn i wedi gwirioni ac wedi dechrau ennill medalau, ac wedi syrthio mewn cariad efo taekwondo.”

Meddyliodd am ddechrau addysgu pan ddywedodd Dylan ei fod eisiau bod yn hyfforddwr yn 11 oed.

Cafodd Roddie ei wregys du yn 2010 a sefydlodd ei glwb ei hun bum mlynedd yn ddiweddarach, i’w basio ymlaen o dad i fab pan fydd ei “bengliniau’n stopio gweithio!”

Nawr mae’n hyfforddi ddwywaith yr wythnos gyda Dylan yn helpu. Mae rhai aelodau’n teithio 40 munud er mwyn dod i’r sesiynau:

“Rydw i wrth fy modd. Y teimlad yna o newid bywydau pobl sy’n arbennig.

“Fel rydw i’n gweld pethau, dydi’r aelodau ddim yn buddsoddi mewn taekwondo o angenrheidrwydd, ond yn yr athro, felly mae’n bwysig gwneud y sesiynau’n hwyl, er mwyn i bobl ddod yn ôl, ond rydyn ni’n cael canlyniadau hefyd.”

Mae ei dri phlentyn iau wedi gwirioni gyda’r gamp hefyd i gyd, ac wrth eu bodd yn cystadlu:

“Fe ddechreuodd y peth fel rhywbeth i dad a mab ei wneud gyda Dylan ond fe welodd y rhai iau beth oedden ni’n ei wneud ac roedden nhw hefyd eisiau rhoi cynnig arni. Felly mi rydan ni’n deulu taekwondo erbyn hyn!”

Yn ei farn ef, y sgil bwysicaf er mwyn bod yn hyfforddwr da yw amynedd:

“Os byddwch chi’n colli amynedd, fe fyddwch chi’n colli eu hyder nhw. Dydych chi ddim eisiau lladd hyder rhywun, rydych chi eisiau eu hannog nhw.

“Rydw i’n cael llawer iawn o foddhad pan rydw i’n gweld cynnydd mewn techneg, sgiliau a hyder. Maen nhw’n grefftwyr ymladd ac mae hynny’n fy ngwneud i’n falch iawn.”