Yn Rownd Derfynol Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn 2016 – Paul Crapper

“Nid dim ond hoffi beicio ydw i. Mae gen i obsesiwn.”

Mae Paul Crapper yn dad i bump o blant ac mae ganddo fusnes glanhau ffenestri. Ond eto mae’n dal i lwyddo i hyfforddi beicio ar gyfer Clwb Ffordd Y Fenni wyth awr yr wythnos

“Yn anffodus i fy ngwraig,” chwertha. “Mae hi’n anhygoel. ’Fyddwn i ddim yn gallu gwneud hanner yr hyfforddiant heb ei chefnogaeth hi.”

Mae’r gŵr 47 oed yn Brif Hyfforddwr yng Nghlwb Ffordd y Fenni ac mae’n arbenigo mewn traws-feicio a beicio mynydd.

Bob bore Sadwrn, mae’n rhedeg sesiynau beicio mynydd i ferched yn unig rhwng 9am a 10:30am (sydd, yn ystod y gaeaf, yn troi’n sesiynau traws-feicio canolraddol i oedolion). A chyn gynted ag y mae wedi gorffen hynny, mae’n troi ei sylw at Go-Ride tan hanner dydd, gyda hyd at 80 o blant yn cymryd rhan.

Mae ei sesiynau traws-feicio i ferched wedi ennill lle i’r clwb yn rownd derfynol Gwobrau Be a Game Changer y Women’s Sports Trust hyd yn oed, am y fenter leol fwyaf ysbrydoledig.

Mae’n CV hyfforddi nodedig yn sicr, o gofio mai dim ond pum mlynedd yn ôl y dechreuodd feicio:

“Fe wnaeth fy mab i ymuno â’r clwb ac wedyn fe wnes i ddechrau cymryd rhan. Fe wnes i ofyn oedd arnyn nhw angen unrhyw help ac fe ddechreuodd y cyfan gyda hynny.

“Mae’n rhoi llawer o foddhad, gweld y cynnydd mae beiciwr yn ei wneud – yn feicwyr hŷn, iau, gwrywaidd neu fenywaidd. Rydych chi’n eu gweld nhw’n magu hyder. Mae wir yn ymwneud â chael pen olau ar feiciau am oes!”

“Mae gennym ni ferched oedd heb freuddwydio erioed am fynd ar gefn beic traws-feicio. Nawr maen nhw’n cystadlu!”

Mae ei sesiynau mor boblogaidd fel bod beicwyr yn teithio yno o bell bob wythnos:

“Gan mai fi ydw i, rydw i bob amser yn ceisio bod y gorau y galla’ i fod fel ’mod i’n gallu rhannu hynny hefo’r beicwyr, ac rydw i bob amser yn fy ngwthio fy hun ac yn dysgu rhywbeth newydd.”

Mae hefyd yn mentora’r hyfforddwyr mwy newydd i wneud yn siŵr eu bod nhw’n gyfforddus yn eu rôl ac yn gallu cyflwyno sesiynau sy’n herio ac yn gwella beicwyr. Yn y cyfamser, mae clybiau eraill eisiau dysgu cyfrinach ei lwyddiant:

“Mae hyfforddwyr eraill eisiau dod i weld beth rydyn ni’n ei wneud. Mae pobl yn fy edmygu i, sy’n deimlad rhyfedd iawn. Dim ond fi ydw i – neb,” chwertha.

Ei her ddiweddaraf yw darparu sesiynau i feicwyr anabl:

“Rydw i’n credu’n gryf mewn bod yn gynhwysol ac rydw i’n falch iawn o allu dweud ein bod ni’n cynnig sesiynau i bobl anabl nawr.”

“Rydyn ni fel un teulu mawr,” gwena.

A diolch i sgiliau hyfforddi ac ymrwymiad Paul, mae’r teulu yma’n tyfu bob dydd.