Yn rownd derfynol Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Wendy Pressdee

Mae ei champ wedi mynd â hi mor bell â Singapore ac Ynysoedd Cook ond nid y teithio sy’n cynnal brwdfrydedd Wendy dros bêl rwyd ond ei phleser pur o weld pobl yn chwarae’r gêm mae hi’n ei charu.

Dechreuodd Wendy chwarae pêl rwyd yn yr ysgol ac, yn ddiweddarach, sefydlodd dîm pentref i gystadlu ar lefel sirol. Wrth ddechrau dilyn gyrfa fel nyrs a gweithio shifftiau nos, roedd yn anodd iddi chwarae bob amser, felly symudodd i ochr weinyddol y gêm.

Mae’n adrodd ei stori dan chwerthin: “Fe gefais i fy newis yn ysgrifennydd Cynghrair Abertawe tra oeddwn i i ffwrdd ar wyliau.” Er hynny, roedd yn benderfyniad doeth, oherwydd mae Wendy yn y swydd byth ers hynny, gan weithio’n galed i sicrhau bod pêl rwyd yn ffynnu’n lleol ac yn genedlaethol.

Bob gyda’r nos, mae hi’n ymwneud a pêl rwyd, ac mae dyletswyddau dyfarnu ar y penwythnos hefyd gan amlaf. Mae ymrwymiad enfawr Wendy yn cynnwys ei rôl fel Rheolwr Tîm HWB Perfformio Afan Nedd Tawe a rhedeg Cynghreiriau Haf a Gaeaf Hŷn Abertawe. Hefyd mae’n rheoli timau iau Abertawe a’u cynghrair haf. Yn ychwanegol at hyn i gyd, mae’n gweithio gyda’r awdurdod lleol ac ysgolion cynradd i ddatblygu’r gêm. Hi oedd Rheolwr Cymru a’r Dreigiau Celtaidd am 19 mlynedd, ond ymddeolodd y Nadolig diwethaf.

Un o uchafbwyntiau gyrfa Wendy yn gwirfoddoli oedd rheoli tîm Cymru yng Ngemau Cymanwlad Glasgow 2014: “Mae awyrgylch gwych gan fod pawb yno am yr un peth ac rydych chi’n cael gweld y goreuon yn chwarae.”

Mae Wendy wedi cyfuno ei gwirfoddoli a’i gwaith fel gofalwr ac mae sawl aberth wedi bod ar hyd y daith, gan gynnwys bywyd cymdeithasol “normal”. Mae’n diystyru’r ganmoliaeth am yr amser mae’n ei gyfrannu: “Mae’n fy nghadw i allan o drwbl! Rydw i wrth fy modd yn cymryd rhan a gweld eraill yn mwynhau chwaraeon, yn enwedig y rhai ifanc. Hefyd mae wedi bod yn grêt cael teithio a chyfarfod pobl eraill sydd â’r un meddylfryd.”

Ei hadwaith i gael ei henwebu ar gyfer y rownd derfynol: “Wedi rhyfeddu! Braint fawr.” A dyma ei chyngor i’r rhai sy’n ystyried gwirfoddoli: “Byddwch yn barod am yr ymrwymiad – rhaid rhoi popeth, nid hanner gwneud pethau.”

Dyma’r agwedd sydd wedi rhoi’r gamp yn y sefyllfa y mae hi heddiw. Fel yr esbonia Kyra Jones, sy’n chwarae i Gymru: “Mae Wendy yn anhygoel o frwd fel gwirfoddolwr. Mae ei chalon a’i henaid mewn pêl rwyd a bydd yn gwneud popeth o fewn ei gallu i hwyluso pethau i ni fel chwaraewyr fod ar ein gorau.”

Wales Sport Awards 2015 Wendy Pressdee 20.11.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Wendy Pressdee
20.11.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *