Yn rownd derfynol Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Jan Davies

Pan mae Jan Davies yn siarad am redeg ei llety gwely a brecwast o’i thyddyn, rydych chi’n dechrau meddwl a oes ganddi bwerau goruwchnaturiol i greu mwy o oriau mewn diwrnod. Pam? Oherwydd am y 31 o flynyddoedd diwethaf, mae hi hefyd wedi ymrwymo i ddatblygu Gymnasteg Artistig y Dynion yng Nghymru.

Dangosodd un o’i meibion, Gareth, ddiddordeb arbennig yn y gamp yn wyth oed – ac felly dechreuodd Jan ar yrfa wirfoddol helaeth. Dechreuodd hyfforddi, gan ymroi pob gyda’r nos a phenwythnos yn llythrennol i feithrin talentau lleol:

“Roedd yn gyfnod prysur iawn ond roeddwn i wrth fy modd yn hyfforddi’r bechgyn, roeddwn i’n cael cymaint o foddhad o’u gweld nhw’n llwyddo.”

Hi hefyd oedd y sbardun i’r cais llwyddiannus i’r Gronfa Loteri Fawr, a arweiniodd at sefydlu Clwb Gymnasteg Olympaidd Wrecsam a darparu cyfleusterau ac offer o’r safon uchaf i’r gymuned.

Gyda’i dalent, cafodd Gareth yrfa lwyddiannus iawn mewn chwaraeon, gan gystadlu deirgwaith yng Ngemau’r Gymanwlad, ac aeth Jan â’i sgiliau i’r lefel nesaf hefyd drwy ddod yn feirniad cymwys.

Erbyn hyn, mae’n treulio’r rhan fwyaf o’i phenwythnosau’n beirniadu, ac mae ei hamserlen brysur yn mynd â hi i bob cwr o’r DU, Ewrop ac ymhellach fyth weithiau hyd yn oed. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig mae wedi rhoi ei hamser i feirniadu mewn mwy na 40 o gystadlaethau, gan gynnwys Gemau’r Ynysoedd, y Gemau Olympaidd Arbennig, a chystadlaethau Anabledd, Rhanbarthol a Lleol.

Hi yw prif feirniad Artistig y Dynion yng Nghymru ar gyfer Gemau’r Gymanwlad ac mae wedi cael ei dewis ar gyfer llawer o gystadlaethau rhyngwladol Prydain Fawr. Hefyd mae’n un o ddim ond dau feirniad Brevet cymwys yng Nghymru ar gyfer Gymnasteg Artistig y Dynion.

Mae Jan wedi buddsoddi ei phrofiad fel beirniaid yn ôl yn y gamp. Mewn gwersylloedd hyfforddi ledled y wlad, mae’n treulio oriau’n helpu gymnastwyr i berffeithio eu trefniannau gan sicrhau eu bod yn gywir yn dechnegol ac yn fedrus i gael y sgoriau gorau. Hefyd mae’n chwarae rhan hanfodol yn y Rhaglen Datblygu Beirniaid y mae Gymnasteg Cymru wedi’i lansio, i annog a datblygu beirniaid newydd yng Nghymru. Drwy ymrwymiad ac angerdd Jan, mae nifer y beirniaid wedi cynyddu 138%.

“Drwy feirniadu, rydw i wedi cael gweld talentau ifanc yn datblygu dros amser – roeddwn i’n gwylio Louis Smith a Brinn Bevan pan oedden nhw’n ddim ond wyth oed!”

Mae hi’n cynnig y cyngor hwn i unrhyw un sy’n ystyried gwirfoddoli mewn chwaraeon: “Ewch amdani! Fe fyddwch chi’n elwa cymaint. Nid dim ond y gamp sy’n bwysig, ond hefyd y ffrindiau rydych chi’n eu gwneud a’r cyfle i gyfarfod pobl debyg i chi o bob cwr o’r byd.”

Wales Sport Awards 2015 Jan Davies 21.10.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Jan Davies
21.10.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *