Yn rownd derfynol Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Debra Cavill

Mae’n enwog am bowdwr golchi cyfrinachol ac yn aml mae’n mynd yn ddagreuol wrth lywio cystadlaethau gymnasteg.

Mae Debra Cavill, sy’n llawn egni diddiwedd, yn byw ac yn anadlu Clwb Gymnasteg Llanelli:

“Pe bawn i’n ddarn o graig, byddai Clwb Gymnasteg Llanelli’n rhedeg reit drwyddi hi!” chwertha’r wraig 51 oed.

“Rydw i wrth fy modd yn gweld y plant yn mwynhau, a’r tynnu coes – popeth!”

Does dim Cystadleuaeth Gymnasteg Artistig y Merched yng Nghymru’n gyflawn heb lais Debra Cavill. Mae’n arwain cystadlaethau ar gyfer y clwb, ardal y Gorllewin ac ar lefel genedlaethol:

“Rydw i’n eu gweld nhw’n dod drwy’r rhengoedd yn dair neu bedair oed nes cyrraedd oedran cystadlu,” dywedodd, yn emosiynol iawn. “Mae pob plentyn wedi gweithio mor galed, mae’n fy llonni i, oherwydd rydw i’n meddwl yn ôl ychydig o flynyddoedd, pan doedden nhw ddim yn gallu gwneud olwyndro.

“Rydych chi’n clywed cymaint am blant yn cymryd cyffuriau ac yn yfed alcohol. Ond os ydyn nhw’n cymryd rhan mewn camp, dydi hynny ddim yn digwydd. Mae’n bleser eu gweld nhw’n gwneud rhywbeth adeiladol.”

Taniwyd cariad Debra at Glwb Gymnasteg Llanelli pan oedd ei merch, Sophie, yn dair oed:

“Fe es i â hi i ddosbarth hamdden. Rydw i’n berson eithaf allblyg a siaradus ac yn fuan iawn roedden nhw wedi fy nghael i i gasglu’r ffioedd, oedd yn wych, oherwydd fe ddois i i adnabod pawb.”

Yn fuan iawn, roedd yn helpu gyda’r ymarferion cynhesu ac yn canu hwiangerddi i’r dosbarth. Ac yn fuan wedyn, roedd yn cydlynu’r dosbarthiadau hamdden, gan ddyfeisio cynlluniau sesiwn ar gyfer yr hyfforddwyr a gwneud yn siŵr bod popeth yn rhedeg yn esmwyth.

“Wrth i Sophie chwarae mwy o ran, felly minnau. Fe wnes i gymhwyso fel hyfforddwr artistig lefel dau a chwe blynedd yn ôl fe wnes i sefydlu grŵp rhiant a phlentyn.”

Rhoddodd ei merch y gorau i gymnasteg yn 15 oed ond wyth mlynedd yn ddiweddarach, mae Debra’n dal yn aelod brwd o’r clwb:

“Nid dim ond am y Nadolig ydw i – am oes,” chwertha. “’Fyddwn i ddim yn rhoi’r gorau iddi am aur y byd. Rydw i wrth fy modd. Rydyn ni fel un teulu mawr ac yn gwneud popeth fel tîm. Rydyn ni’n mynd ar wyliau gyda’n gilydd hyd yn oed! Rydw i wedi gwneud ffrindiau oes o bob cwr o Gymru a’r DU.”

Yn hyfforddwr ac arweinydd, mae Debra hefyd yn aelod pwyllgor, glanhawr, rheolwr cit a chodwr arian. Mae hi hefyd yn aelod o Bwyllgor Technegol Merched Cymru. Mae ei hymrwymiad eithriadol, sy’n golygu ei bod yn cyfrannu 25 awr yr wythnos at y gamp, wedi ennill teitl anrhydeddus iddi’n ddiweddar, sef Gwirfoddolwr y Flwyddyn Gymnasteg Cymru.

Heb anghofio am y powdwr golchi cyfrinachol wrth gwrs:

“Rydw i’n mynd â phob un o’r 100 leotard adref ac yn eu golchi nhw gyda llaw. Rydw i’n enwog am fy mhowdwr golchi cyfrinachol sy’n gwneud iddyn nhw befrio. Rydw i wrth fy modd yn gweld fy nhŷ wedi’i oleuo mewn pinc! Fe ddylech chi eu gweld nhw i gyd pan maen nhw ar y lein ddillad. Mae fy nghymdogion i’n meddwl ’mod i’n wallgof!”