Yn rownd derfynol Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Chris Landon

Mae Beicio yng Nghymru wedi gweld cynnydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn sicr gyda beicwyr fel Geraint Thomas, Nicole Cooke, Becky James a Luke Rowe i gyd yn codi drwy’r rhengoedd i fod yn enwau cyfarwydd.

Ac mae un dyn sydd wedi bod yno ar ddechrau eu gyrfaoedd nhw. Chris Landon – Mr Trefnu Rasys anhygoel – sydd wedi llwyfannu a threfnu tua 60 o rasys dros gyfnod o 18 mlynedd:

“Nicole, Geraint, Luke… do, maen nhw i gyd wedi cystadlu yn rasys cylched Llandow,” meddai Chris.

“Un elfen fawr o’r hyn sy’n fy sbarduno i ydi fy mod i’n gallu helpu i roi cyfleoedd i’r rhai sy’n mynd ymlaen i wneud pethau mwy. Rydw i wir yn mwynhau trefnu rasys beicio iau ac mae bod yn rhan fechan o lwyddiant rhai o’n beicwyr enwocaf ni wir yn bleser.”

Yn wir, y Geraint Thomas ifanc oedd enillydd un o rasys cyntaf un Ras Ffordd Cadence – syniad penigamp blynyddol arall gan Landon – sy’n gweithredu fel rownd agoriadol Cyfres Rasys Ffordd Iau Genedlaethol Beicio Prydain a lle mae 100 o feicwyr ifanc 16-18 oed yn cystadlu ar ffyrdd.

Yn 2016 yn unig, mae Chris unwaith eto wedi bod wrth y llyw mewn nifer o rasys pwysig, gan gynnwys Ras Ffordd Cadence a Ras de Cymru (ar gyfer beicwyr lefel clwb a dyma’r ras gymal hiraf yn y DU ac eithrio Tour of Britain a Phencampwriaethau Rasio Ffordd Iau Beicio Prydain).

Mae mor uchel ei barch bellach fel ei fod yn cael ei alw’n aml gan Feicio Prydain i drefnu digwyddiadau. Mae hefyd yn gwasanaethu ar fwrdd Beicio Prydain fel Is Gadeirydd ac yn mwynhau swydd ran amser gyda Beicio Prydain yn cynnal asesiadau risg o gyrsiau a lleoliadau.

Yn wylaidd a dirodres, mae’n amlwg nad yw Chris yn gyfforddus yn cael yr holl sylw – mae’n well ganddo fod yn y cefndir yn y gamp mae wrth ei fodd â hi:

“Y rhan orau o drefnu ras yw pan mae’r cyfan wedi gorffen ac rydych chi’n clywed y beicwyr i gyd yn siarad amdani – beth oedd yn anodd, beth wnaethon nhw ei fwynhau. Wedi’r cyfan, dyna beth yw holl bwrpas beicio – wynebu her gorfforol a meddyliol.”

Mae’n amlwg mai ei hoffter o’r gamp a’r gymuned feicio sy’n parhau i’w sbarduno flwyddyn ar ôl blwyddyn.