Y Chwilio ar Droed am Oreuon Byd Chwaraeon Cymru

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn ôl ac am hanner dydd heddiw, mae’r enwebiadau’n agor er mwyn dod o hyd i sêr chwaraeon cymunedol y wlad.

Yn ogystal â dathlu goreuon y byd chwaraeon elitaidd yng Nghymru, mae’r gwobrau’n chwilio am sefydliadau, unigolion a phrofiadau chwaraeon sy’n cydio yn y genedl ar lawr gwlad.

Dyma’r categorïau ar gyfer cyflwyno enwebiadau:

  • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
  • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn
  • Person Ifanc Ysbrydoledig
  • Gwobr Cymru Actif (gwobr newydd)
  • Sefydliad y Flwyddyn
  • Arwr Tawel y BBC Get Inspired

Gwobrau Chwaraeon Cymru, sy’n cael eu cynnal ar y cyd gan BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru, yw dathliad blynyddol mwyaf y wlad o chwaraeon elitaidd a llawr gwlad.

Dywedodd Lawrence Conway, Cadeirydd Chwaraeon Cymru:

“Yn aml, mae gwirfoddolwr, hyfforddwr neu raglen yn helpu i ysbrydoli rhywun i gyflawni mewn camp, ond hefyd i’w mwynhau am flynyddoedd i ddod. Mae’r Gwobrau hyn yn cynnig cyfle i’r wlad ddiolch i’r rhai sy’n helpu i wneud Cymru’n genedl egnïol. Rydyn ni eisiau i’r Gwobrau ddal ati i grisialu natur arloesol, wefreiddiol ac amrywiol chwaraeon yng Nghymru. I wneud hynny, rydyn ni eisiau i chi enwebu. Ac fe gawn ni ddathlu chwaraeon Cymru gyda’n gilydd.”

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales:

“Mae’r gwobrau yn gyfle i dalu teyrnged i lwyddiannau anhygoel Cymru ym myd y campau, o’r gwirfoddolwyr ar lawr gwlad i’r pencampwyr sydd wedi cyrraedd yr uchelfannau. Wrth i ni edrych yn ôl dros y flwyddyn, ry’n ni’n dathlu cyflawniad anhygoel gan unigolion a grwpiau ar draws y genedl ac ry’n ni am i bobl enwebu’r rheiny sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig.”

Mae gan enillydd categori Person Ifanc Ysbrydoledig y llynedd, Hannah Nolan, atgofion melys am ei gwobr: “Roedd ennill yn deimlad cwbl swreal, doeddwn i ddim yn gallu credu’r peth,” dywedodd. “Dyma’r teimlad mwyaf rhyfeddol yn y byd a phrofiad gwych gyda chymaint o bobl hyfryd o ’nghwmpas i yn fy nghefnogi i a fy llongyfarch.”

Mae’r enwebiadau ar gyfer y gwobrau cymunedol ar agor nawr ar wefan walessportawards.co.uk a chewch ragor o wybodaeth am y categorïau yma hefyd.

Mae’r enwebiadau’n cau am hanner dydd, dydd Gwener 5 Hydref.

Mae’r seremoni’n cynnwys cyflwyno gwobrau anrhydeddus Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales a Hyfforddwr y Flwyddyn.