Y Bartneriaeth Awyr Agored – Sefydliad y Flwyddyn.

Chwaraeon a’r awyr agored yn mynd law yn llaw.

Mae un sefydliad yng Ngogledd Orllewin Cymru’n manteisio i’r eithaf ar beth sydd gan yr awyr agored i’w gynnig.

“Rydyn ni’n defnyddio’r awyr agored ac adnoddau naturiol i wella bywydau pobl ac i’w hysbrydoli nhw i gymryd rhan,” esbonia’r Prif Swyddog Gweithredol, Tracey Evans.

Yn ogystal â llwyddiant ei rhaglenni craidd, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi mynd yr ail filltir i sbarduno cynhwysiant yn y sector awyr agored.

“Mae gennym ni nifer o raglenni sy’n gweithio gyda grwpiau targed penodol,” esbonia Tracey.

Ers ei sefydlu fwy na deng mlynedd yn ôl, mae’r elusen wedi bod yn gyfrifol am sefydlu tua 80 o glybiau gweithgarwch a grwpiau, gydag aelodaeth o fwy na 7000.

Ychwanegodd Tracey: “Ddeng mlynedd yn ôl, doedd dim diwylliant o wirfoddoli yn y sector awyr agored ond, heddiw, mae gennym ni weithlu gwirfoddol mawr – cyflawniad enfawr!”

Eleni, cymerodd mwy na 400 o wirfoddolwyr ran mewn cynllun mentora ac, am y tro cyntaf yn hanes y sefydliad, mwy o ferched nag o ddynion.

Mae gweithio gyda grwpiau a dangynrychiolir yn rhan bwysig o beth mae’r Bartneriaeth yn ei wneud ac mae wedi ysbrydoli cannoedd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd Bethan Davies, y Swyddog Datblygu Cynhwysiant: “Yn ystod y 18 mis diwethaf, rydyn ni wedi bod yn ceisio datblygu i fod yn sefydliad mwy cynhwysol a chefnogi’r datblygiad yma ar draws clybiau a phartneriaid eraill ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd a Chonwy.”

Mae bron i 700 o bobl sydd â nam wedi cymryd rhan mewn sesiynau blasu chwaraeon a’r elusen oedd y sefydliad cyntaf yng Nghymru i dderbyn safon insport 3ydd Sector Rhuban Chwaraeon Anabledd Cymru nôl ym mis Mai.

Yn y cyfamser, mae ei rhaglen Antur y Merched wedi ysbrydoli mwy na 260 o ferched a genethod i roi cynnig ar weithgareddau sy’n amrywio o chwaraeon tanddwr i syrffio. Cafodd llawer o’r rhain eu hysbrydoli i fynd ymlaen i ennill cymwysterau hyfforddi, gan agor llawer o gyfleoedd iddynt yn y sector gweithgarwch awyr agored.

Ychwanegodd Fiona Reid, Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Anabledd Cymru: “Maen nhw wedi gweithio’n galed i sefydlu sylfaen gadarn i greu newidiadau diwylliannol cynhwysol a chynnig cyfleoedd safonol i bawb.”