UN O HOELION WYTH BYD GYMNASTEG ABERTAWE, DOROTHY NEYLAND, YN CIPIO GWOBR CYFLAWNIAD OES CYMUNEDOL

DOTWedi mwy na 40 mlynedd yn darparu cyfleoedd gymnasteg i bobl ifanc yn Abertawe, mae Dorothy Neyland MBE wedi cael ei hanrhydeddu gyda gwobr cyflawniad oes cymunedol yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru heno (nos Lun, Rhagfyr 7).

Ar ôl gweld buddugoliaethau Olympaidd Olga Korbut yn 1972, roedd plant Dorothy Neyland eisiau dechrau cymryd rhan mewn gymnasteg. Felly sefydlodd Dorothy grŵp ar ôl ysgol bychan o’r enw Clwb Gymnasteg Tre-gŵyr. Gwnaeth hyn ochr yn ochr â gofalu am ei chwech o blant a rhedeg grŵp chwarae o’i chartref.

Ychydig a wyddai hi bryd hynny y byddai ei gwasanaethau i gymnasteg ac i gymuned Abertawe mor fawr fel y byddai’n derbyn MBE a diploma gan y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol.

Mae’r clwb – West Street Gymnastics erbyn hyn – yn dal i ffynnu ac ar fin dathlu ei ben blwydd yn 40 oed ym mis Ionawr. Daeth yn rhy fawr i Ysgol Tre-gŵyr yn fuan iawn yng nghanol y 1980au ac felly symudwyd i hen garej bysus. Mae ganddo ddalgylch eang ac mae ei aelodau’n cystadlu ar lefel ryngwladol.

Does gen i ddim cefndir gymnasteg,” esbonia Dorothy, sy’n byw yn Nhre-gŵyr. “Ond rydw i wastad wedi bod yn hoff iawn o chwaraeon. Doedd gen i ddim diddordeb mewn hyfforddi na beirniadu ond rydw i bob amser wedi mwynhau gweinyddu a rhedeg y clwb. Rydw i’n gwneud ychydig o sgorio hefyd – ond roedd yn wahanol bryd hynny cofiwch. Pensel a phapur bob amser, ond y cyfrifiaduron sydd wrthi nawr.”

Yn 81 oed, mae ymrwymiad Dorothy i’r clwb mor ddiwyro ag erioed ac mae’n rhoi 10 i 12 awr yr wythnos o’i hamser i drefnu dosbarthiadau a chystadlaethau. Mae hi hefyd yn Ysgrifennydd ardal y Gorllewin ac yn trefnu cystadlaethau cenedlaethol a rhanbarthol. Dim ond yn ddiweddar iawn mae wedi rhoi’r gorau i fod yn Gyfarwyddwr Aelodaeth Gymnasteg Cymru.

“Rydw i wedi ymddeol ond mae gwirfoddoli’n fy helpu i i ddal ati. Mae’n cadw fy meddwl i’n effro ac rydw i wrth fy modd gyda’r hwyl yng nghwmni eraill. Rydw i wedi bod yn America gydag Academi Gorllewin Cymru hyd yn oed. Rydw i’n hoffi popeth am hyn. Pe bai gymnasteg yn diflannu o fy mywyd i, byddai’n gadael bwlch enfawr.

“Mae’n rhoi cymaint o foddhad gweld y plant yn rhedeg i mewn ac yn mwynhau’r gamp. Fyddan nhw i gyd ddim yn gymnastwyr ar lefel uchel – ac rydyn ni wedi cael cryn dipyn o’r rheiny – ond yr hyn sy’n bwysig yw eu bod nhw’n dod i mewn yma’n hapus ac yn mynd adref yn hapus.”

Mae oriau dirifedi Dorothy o wirfoddoli, a’i hymrwymiad a’i hangerdd, wedi rhoi cyfle i gannoedd o blant ledled Cymru gymryd rhan mewn gymnasteg.

Mae’n diolch am gefnogaeth ei gŵr rhagorol, Terry, a fu farw saith mlynedd yn ôl:

“Roeddwn i’n cael gwneud fel y mynnwn i ganddo fe. A dydw i ddim yn gallu dioddef gwaith tŷ! Roedd hynny’n rheswm mawr! Fe benderfynais i’n sydyn iawn, pe bawn i’n cael rhywun i mewn i lanhau, y byddwn i’n gallu rhedeg y grŵp chwarae a’r clwb gymnasteg, ac felly roeddwn i’n hapus iawn!”

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *