UN O HOELION WYTH BYD CRICED SIR BENFRO I DDERBYN GWOBR CYFLAWNIAD OES

Ar ôl mwy na 40 mlynedd wrth y llyw yn y byd criced yng Nghymru, bydd Nick Evans yn derbyn gwobr cyflawniad oes gymunedol yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2016.

Mae’r gŵr 76 oed o Narberth yn Sir Benfro wedi cael clod am arloesi gyda hyfforddi cymunedol ac am ddatblygu gêm y merched.

Bydd yn cael ei gydnabod am ei gyflawniadau yn y gamp yn y seremoni nos Lun 5ed Rhagfyr.

“Mae pobl yn tynnu coes am fy mod i’n dal i chwarae a hyfforddi yn fy oedran i,” chwertha. “Ond mae’n eich cadw chi’n ifanc. Rydw i’n dal i allu bowlio, rydw i’n heini, felly pam lai? Mae bod yng nghwmni pobl ifanc yn cael dylanwad arno chi on’d yw e? Er ’mod i ar goll braidd pan maen nhw’n dechrau siarad am Facebook ac iPads.”

Roedd Nick yn un o’r criw a sefydlodd Gymdeithas Hyfforddwyr Criced Sir Benfro yn 1979 ac ers hynny mae wedi cyflwyno miloedd o bobl ifanc i griced.

Maen nhw’n cynnwys chwaraewyr presennol Morgannwg, Andrew Salter a Jack Murphy, yn ogystal â phêl droediwr Cymru, Joe Allen, a’r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol, Jonathan Thomas:

“Mae’n rhoi cymaint o foddhad, gweld y chwaraewyr yn dod drwodd, hyd yn oed os nad ydyn nhw’n chwarae criced yn y diwedd. Roedd Joe Allen yn athletwr rhagorol erioed ac yn fowliwr gwych, ac roedd yn dda am gadw wiced hefyd. Roeddwn i’n arfer ei godi e i fynd i’r ymarfer a’i ollwng adref wedyn ac rydw i’n cofio’n glir y diwrnod wnaeth e ddechrau chwarae i Abertawe.”

Mae’r gŵr 76 oed yn dal i roi ei holl amser sbâr mwy neu lai i chwarae, hyfforddi a gweinyddu criced yn Sir Benfro. Ef yw’r Rheolwr Rhanbarthol ac mae hynny’n golygu goruchwylio’r holl reolwyr a hyfforddwyr yn y grwpiau oedran amrywiol. Yn y 1980au a’r 90au, arloesodd gyda chriced merched yng Nghymru ac mae’n cael ei gydnabod gan lawer am dorri tir newydd yn y maes yma:

“Fe wnes i ddechrau criced merched yn Sir Benfro yn y 1980au ac wedyn fe gefais i wahoddiad i sefydlu carfan merched Cymru.”

Heddiw, mae’n Llywydd ac yn aelod o bwyllgor Cymdeithas Hyfforddwyr Criced Sir Benfro ac yn hyfforddwr ar chwaraewyr rhanbarthol Dan 10 i Dan 15 Sir Benfro (bechgyn a merched).

Yn gynharach eleni, cafodd Wobr Cyflawniad Oes yng Ngwobrau Criced Cymru 2016 am Wasanaeth Eithriadol i Griced.

“’Sa i erioed wedi meddwl y byddwn i’n casglu gwobrau am rywbeth rydw i wrth fy modd yn ei wneud,” dywedodd Nick. “Nid dyna pam rydw i wedi’i wneud e. Rydw i wedi cael cymaint o bleser, cyfarfod ffrindiau oes a theithio’r byd ar yr un pryd.”

Mae Nick wedi teithio’r byd yn sicr, gan fwynhau teithiau i Dde Affrica, Seland Newydd, Awstralia, y Caribî, De America a Sri Lanka.

“Rydw i wedi rhoi oes i griced. Ond rydw i wedi mwynhau pob munud.”

Bydd cyflawniadau Nick yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2016 nos Lun 5 Rhagfyr yn Neuadd Hoddinott yng Nghaerdydd a bydd yn rhannu’r llwyfan gydag enillwyr mawr eraill y noson, gan gynnwys Hyfforddwr y Flwyddyn, Tîm y Flwyddyn, a Gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales.

Bydd cyfle i gefnogwyr wylio Gwobrau Chwaraeon Cymru 2016 yn fyw o 7.30pm ymlaen nos Lun 5 Rhagfyr yn bbc.co.uk/sportwales a hefyd ar BBC iPlayer ac ar y Botwm Coch. Bydd y digwyddiad yn fyw ar BBC Radio Wales hefyd.

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn ddigwyddiad sy’n cael ei drefnu mewn partneriaeth gan BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru. Ei nod yw cydnabod y cyflawniadau gorau ar lefel elitaidd a chymunedol yn y byd chwaraeon yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth, ewch i walessportawards.org.uk

#WSA2016