Cofnodion

Mr Criced Dolgellau yn ennill Gwobr Chwaraeon genedlaethol yng Nghymru

Mae gwirfoddolwr o Wynedd, sy’n cael ei adnabod fel ‘Mr Criced’ Dolgellau, wedi’i enwi heddiw fel Gwirfoddolwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018.

Bydd yr athro mathemateg yn y coleg lleol, Gareth Lanagan, yn derbyn y wobr mewn seremoni fawreddog gyda sêr chwaraeon Cymru yn y Celtic Manor ar Ragfyr 4.

Yn cael ei ddisgrifio gan un o’i gyfoedion fel “un o gonglfeini criced yng Ngwynedd,” nod Gareth yw cyflwyno’r gamp i gynulleidfaoedd newydd.
Dywedodd Stuart Evans, wnaeth ei enwebu: “Rydyn ni wedi mynd o glwb oedd ddim ond yn goroesi i fod yn un sy’n ffynnu, diolch i Gareth.

“Weithiau rydw i’n amau ydi o’n cysgu! Mae wrth ei fodd gyda chriced a chlwb criced lleol Dolgellau. Fo ydi’n Mr Criced ni yn sicr.”

Mae’r prif hyfforddwr, capten y tîm cyntaf a’r Cadeirydd wedi bod yn allweddol yn y gwaith o ddatblygu clwb cyfeillgar i deuluoedd. Mae’n teimlo’n angerddol am yr iaith Gymraeg a chwaraeon yng Ngwynedd.

Sefydlodd dîm criced merched y llynedd ac mae wedi datblygu dyfodol y clwb, gyda charfan iau lwyddiannus.

Dywedodd Gareth, sy’n byw yn Aberystwyth ond yn gweithio ac yn gwirfoddoli yn Nolgellau: “Mae criced yn gêm sydd wedi rhoi cymaint i mi. Rydw i eisiau i eraill gael y cyfleoedd rydw i wedi’u cael.

“Y freuddwyd fyddai gweld un o’r ieuenctid rydw i’n eu hyfforddi’n cymryd fy lle i yn y tîm cyntaf ymhen blynyddoedd.”

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Mae categori Gwirfoddolwr y Flwyddyn yn cydnabod unigolyn sy’n rhoi o’i amser i gefnogi, datblygu neu hyrwyddo chwaraeon.

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru’n cael eu cynnal ar y cyd rhwng Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales. Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad eleni, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018