Stori Hannah

Blwyddyn yn gwneud byd o wahaniaeth.

·         Ar lwybr i hyfforddi i fod yn athrawes      

·         Hwb enfawr i hyder          

·         Atgofion am oes                 

Dyma dri pheth cadarnhaol mae Hannah Nolan yn dweud sydd wedi digwydd iddi ar ôl ennill Gwobr Person Ifanc Ysbrydoledig y llynedd.

Yn 2017, fe glywson ni sut roedd y wirfoddolwraig chwaraeon ifanc o Ogledd Cymru nid yn unig yn helpu pobl eraill, ond hefyd wedi llwyddo i dynnu ei hun allan o le tywyll.                                       

Dywedodd Hannah, oedd yn helpu gyda Phrosiect Delwedd Iach gyda Gwasanaeth Ieuenctid Conwy, ei bod yn teimlo’n fwy isel nag erioed gydag iselder a phryder a bod rhaid iddi gael rheswm i adael y tŷ.   

Pan enillodd y wobr, roedd wedi gwirfoddoli mwy na 150 o oriau yn ei chymuned leol a hefyd jyglo gwaith ysgol, arholiadau a helpu i ofalu am ei Nain oedd yn gwella ar ôl cael Canser yr Ysgyfaint.

“Roedd cyhoeddi mai fi oedd wedi ennill y wobr yn teimlo mor swreal” cofia Hannah. “Doeddwn i ddim yn gallu credu ’mod i wedi ennill, dyna’r teimlad mwyaf anhygoel yn y byd.”

Ers ennill y wobr, mae wedi dal ati i wirfoddoli ond hefyd wedi dechrau ar lwybr at fod yn athrawes.                

Meddai: “Ers mis Rhagfyr 2017, mae fy hyder i ym mhopeth rydw i’n ei wneud yn gymaint mwy ac mae wedi fy nghymell i i fynd ymhellach, nid dim ond parhau i helpu pobl drwy wirfoddoli, ond bod yn athrawes yn gweithio un i un gyda phlant sydd angen cefnogaeth.”             

Mae’n dweud bod ennill y wobr wedi ei helpu i gael meddwl clir: “Fe wnes i ddal ati i wirfoddoli yn fy nghymuned gan geisio ysbrydoli plant a dangos iddyn nhw bod unrhyw beth yn bosib os rhowch chi eich calon yn rhywbeth.” Fe roddodd hwb i’w chynlluniau hi ei hun ar gyfer gyrfa hefyd, oherwydd fe ddechreuodd ymchwilio i ffyrdd o fod yn athrawes.

Mae wedi dechrau ar gwrs yn y coleg yn ddiweddar a fydd yn gallu helpu i wneud hyn yn bosib.

“Rydw i wir yn gallu dweud, oni bai am y wobr yma, a’r holl gefnogaeth rydw i wedi’i chael a’r hyder rydw i wedi’i ddatblygu, dydw i ddim yn meddwl y byddwn i wedi gallu rhoi cychwyn fel hyn i fy mywyd a dechrau ar siwrnai at fod yn athrawes.”