Datgelu rhestr fer Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales

Mae’r rhestr fer ar gyfer Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales wedi cael ei chyhoeddi.

Mae unigolion o amrywiaeth o ddisgyblaethau wedi cael eu cynnwys ar y rhestr fer sy’n adlewyrchu llwyddiant Cymru mewn nifer o feysydd. Mae’n cynnwys:

·         Gareth Bale (Pêl-droed)

·         Elinor Barker (Seiclo)

·         Laura Deas (Bobsled sgeleton)

·         Menna Fitzpatrick (Sgïo)

·         Geraint Thomas (Seiclo)

·         Mark Williams (Snwcer)

Bydd y cyfnod pleidleisio yn agor ar 26ain Tachwedd a chyhoeddir yr enillydd mewn seremoni wobrwyo a fydd yn llawn enwogion yn y Celtic Manor nos Fawrth 4 Rhagfyr.

Wales Sport Awards 2017
Celtic Manor Resort
04.12.17
©Steve Pope – Sportingwales

Mae’r rhestr o sêr sydd wedi ennill y wobr yn y gorffennol yn cynnwys yr arwr pêl-droed Ryan Giggs, y bocsiwr Joe Calzaghe, a’r athletwr Paralympaidd Tanni Grey-Thompson.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru: “Mae datgelu Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales yn uchafbwynt Gwobrau Chwaraeon Cymru, ac yn gyfle pwysig i ni ddiolch i’r bobl sydd wedi ein difyrru a’n hysbrydoli drwy gydol y flwyddyn. Mae hon yn rhestr fer gref iawn ac yn adlewyrchu blwyddyn eithriadol o chwaraeon yng Nghymru ar draws nifer o feysydd ac edrychaf ymlaen at weld pwy fydd yn fuddugol fis nesaf.”

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Mae hi wedi bod yn flwyddyn neilltuol arall i chwaraeon yng Nghymru gyda rhai perfformiadau rhyfeddol ar y llwyfan rhyngwladol gan unigolion a thimau a chaiff hyn ei adlewyrchu mewn rhestr fer gref iawn. Roedd hi’n dasg eithriadol o anodd i’r panel orfod dewis chwe enw ar gyfer y rhestr fer o’r llu o berfformiadau a oedd wedi cydio yn nychymyg y cyhoedd dros y 12 mis diwethaf ac rwy’n edrych ymlaen at weld pwy fydd y cyhoedd yn dyfarnu’n Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru yn y seremoni.

Wales Sport Awards 2017
Celtic Manor Resort
04.12.17
©Steve Pope – Sportingwales

“Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn noson o ddathlu ac yn gyfle euraid i ddiolch i’r rheini sydd wedi ein hysbrydoli a’n cymell ni. Mae’r rheini sydd wedi gweithio’n ddiflino yn eu cymunedau lleol i ddarparu cyfleoedd i bobl fwynhau chwaraeon yn sefyll ysgwydd yn ysgwydd wrth y rheini sydd wedi cynrychioli Cymru ar y lefel uchaf.  Gyda’i gilydd maen nhw’n amlygu beth mae chwaraeon yn ei olygu i bobl yng Nghymru.”

Mae’r gwobrau eraill a roddir ar y noson yn cynnwys:

·         Gwirfoddolwr y Flwyddyn

·         Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

·         Person Ifanc Ysbrydoledig y Flwyddyn

·         Gwobr Cymru Actif

·         Gwobr Sefydliad y Flwyddyn

·         Arwr Tawel Get Inspired y BBC