Sara Cuffin – Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn.

Gyda mwy na 480 o gymnastwyr hamdden yn ymarfer yng Nghlwb Gymnasteg Ynys Môn, a rhestr aros o 60 o blant, mae gan yr hyfforddwr gwirfoddol, Sara Jane Cuffin, ddigon ar ei phlât yn sicr.

“Mae’n brysur,” chwertha Sara. “Ond pan rydych chi’n gwneud ymrwymiad i’r bobl ifanc yma, mae’n rhaid i chi fod yna iddyn nhw,” ychwanegodd.

Fel rhan o’r tîm hyfforddi yn y cyfleuster yng Nghaergybi – yr unig glwb gymnasteg ar Ynys Môn – mae Sara yn rhan allweddol o’i lwyddiant.

Mae wedi ymwneud â’r clwb am y 12 mlynedd diwethaf.

Yn ogystal â gweithio mwy na 40 awr yr wythnos mewn meddygfa, mae’n hyfforddi amrywiaeth o sesiynau gymnasteg 6 noson yr wythnos.

“Mae’n anodd cael y balans ond rydw i wrth fy modd,” cyfaddefa. “Mae fy mywyd i yn y gampfa neu’n teithio i gystadlaethau a chyrsiau, ond mae’n hobi, yn angerdd ac yn fywyd cymdeithasol i mi.”

Ers symud i gyfleuster penodol ddwy flynedd yn ôl, mae Sara wedi arwain ar gynyddu dosbarthiadau hamdden y clwb.

“Rydw i’n ceisio cynnwys hwyl a bod yn gyfeillgar wrth hyfforddi,” esbonia. “Mae helpu’r plant i ddatblygu’n fy ngwneud i’n falch iawn. O’r dechreuwyr sy’n dysgu gwneud olwyndro am y tro cyntaf a pha mor gyffrous ydyn nhw, i’r gymnastwyr cystadleuol sy’n meistroli lamu yn yr awyr.”

Mae Sara wedi bod yn sbardun mawr i gynhwysiant yn y clwb, gan gynnal sesiynau anabledd unwaith yr wythnos a chysylltu ag ysgol Anghenion Addysgol Arbennig leol. Roedd hyn o help iddyn nhw ennill Clwb y Flwyddyn Chwaraeon Anabledd Cymru yn 2015.

Esboniodd Catherine Rowley, Prif Hyfforddwr Clwb Gymnasteg Ynys Môn, bod Sara yn mynd yr ail filltir er lles y clwb. Dywedodd: “Does dim byd byth yn ormod iddi hi. Hi ydi’r hyfforddwr cyntaf i mewn i baratoi’r dosbarthiadau a’r cyntaf i mewn ar fore Sadwrn i roi’r gwres ymlaen.”

Mae ei henwebiad yn dilyn blynyddoedd eithaf anodd yn ei bywyd personol, gyda salwch a marwolaeth rhywun agos ati.

“Mae Sara’n un o fil ac yn brwydro’i ffordd drwy bopeth mae bywyd yn ei daflu ati gyda gwên ar ei hwyneb a llam yn ei cham,” ychwanegodd Catherine.