Rheolwr o dîm pel-droed yn Wrecsam yw Arwr Tawel BBC Cymru Wales 2019

Delwyn Derrick yn cael clod am ei waith o ddod â phobl at ei gilydd drwy bêl-droed

Mae Delwyn Derrick, rheolwr CPD Bellevue yn Wrecsam, wedi ennill teitl Arwr Tawel BBC Cymru 2019. Mae wedi cael ei gydnabod am ei waith yn cefnogi cynhwysiant drwy ddefnyddio chwaraeon i ddod â phobl o wahanol gefndiroedd at ei gilydd.

Cyflwynwyd y wobr i Delwyn gan gyn-asgellwr pêl-droed Cymru, Manchester United a Wrecsam, Mickey Thomas a ddaeth i roi syrpréis i Delwyn a’i chwaraewyr mewn sesiwn hyfforddi.

Sefydlwyd CPD Bellevue gan Delwyn Derrick yn 2016 er mwyn dod â mewnfudwyr, ffoaduriaid a cheiswyr lloches at ei gilydd i’w helpu i wneud ffrindiau newydd yn eu cymunedau newydd. Dair blynedd yn ddiweddarach mae’r tîm, sy’n cynnwys chwaraewyr o wledydd ar draws y byd, wedi cael sawl llwyddiant.

Mae Arwr Tawel BBC Cymru Wales yn rhan o ymdrech ledled y DU i ddod o hyd i wirfoddolwr gwych sydd wedi gwneud gwahaniaeth. Cafodd Mr Derrick ei enwebu am y wobr gan chwaraewyr Bellevue a’i wraig, Sam, a esboniodd sut mae’n gweithio i helpu’r chwaraewyr ar y cae pêl-droed ac oddi arno. Dywedodd Sam Derrick:

“Mae Delwyn wedi dod yn llysgennad answyddogol dros gydlyniant cymunedol a rhyngweithio cymdeithasol. Fe wnaeth y clwb ehangu’n gyflym iawn – o weithio yn y gymuned dramor yn unig i ddechrau, i weithio gyda phobl leol o gefndiroedd anodd – oherwydd bod Delwyn yn teimlo ei fod yn gallu gwneud rhywbeth mwy na thîm pêl-droed. Mae wedi bod yn datblygu cysylltiadau o gwmpas Wrecsam ers tair blynedd solet rŵan.”

“Sheep” mae chwaraewyr y clwb yn galw Delwyn, ac mae wedi ennill nifer o wobrau cymunedol am ei waith. Dywedodd un o chwaraewyr y clwb:

“Rydw i’n geisydd lloches yn y wlad yma ac rydw i wedi bod yn rhan o deulu Bellevue am ychydig o fisoedd erbyn hyn. Rydw i wedi dod o hyd i gyfeillgarwch ac rydw i’n cael fy nghefnogi gan fy nghyd-chwaraewyr, a gan Sheep yn enwedig, sydd wedi bod yn hollbwysig o ran fy helpu i integreiddio yn y gymuned.”

Wrth gyflwyno Gwobr Arwr Tawel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales i Delwyn Derrick, dywedodd Mickey Thomas, cyn-chwaraewr pêl-droed Manchester United, Chelsea a Wrecsam: “Mae’n anhygoel faint o waith caled mae wedi’i wneud. Dydy rhai pethau ddim yn cael eu cydnabod ond mae Delwyn wedi cael ei wobrwyo, a hynny’n gwbl haeddiannol. Mae wedi gwneud gwaith gwych y tu ôl i’r llenni, a dydy rhai pobl ddim yn cael cydnabyddiaeth am hynny. Rydw i’n falch iawn bod rhywun fel Delwyn wedi cael y wobr yma oherwydd mae’n ei haeddu.

Bydd Delwyn yn derbyn y wobr yn swyddogol yn seremoni Gwobrau Chwaraeon Cymru ddydd Mawrth 10 Rhagfyr yn y Celtic Manor Resort yng Nghasnewydd.

Wedyn bydd yn cynrychioli Cymru yn ngwobrau Arwr Tawel Get Inspired y BBC, gan ymuno ag enillwyr eraill o’r Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr. Bydd yr enillydd ledled y DU yn derbyn ei wobr yn seremoni Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC eleni, yn fyw ar BBC One ar ddydd Sul Rhagfyr 15.

Gan edrych i’r dyfodol, dywedodd Sam, gwraig Delwyn:

“Mae cynlluniau Delwyn ar gyfer dyfodol y clwb yn syml: sicrhau bod y clwb ar gael i bawb sydd ei angen, gyda’r gobaith o agor y clwb i grwpiau oedran eraill a chyrraedd mwy o bobl a fyddai’n cael budd o fod yn rhan o deulu Bellevue.