Rebecca Jones-Morris – Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Athletwraig, Hyfforddwraig, Rheolwr Tîm, Ysgrifennydd a nawr, Cadeirydd … mae Rebecca Morris Jones yn dda am bob dim wrth wirfoddoli gyda Chlwb Trac a Chae Menai.

“Mae’n lle cyfeillgar i fod felly rydw i’n ei weld fel bywyd cymdeithasol a hobi yn gymaint â rôl wirfoddoli,” esbonia Rebecca.

Mae wedi ymwneud â’r clwb athletau am y 10 mlynedd diwethaf pan wnaeth hi a’i mab ymuno.

Yn ddiweddarach, pan oedd ei merch eisiau dod hefyd, roedd rhestr aros oherwydd prinder hyfforddwyr. Fe gamodd Rebecca i’r adwy.

“Rydw i wedi bod yn hyfforddi’r ieuenctid ddwywaith yr wythnos ers hynny,” dywedodd Rebecca, sy’n mynd ati i annog mwy o bobl i helpu yn eu clwb chwaraeon lleol. “Mae pawb sy’n ymwneud â’r clwb yn ffrindiau da ac rydw i’n teimlo bod pobl yn gwerthfawrogi beth rydw i’n ei wneud,” ychwanegodd.

Mae Rebecca yn rhoi oddeutu 500 awr y flwyddyn i’r clwb ac mae hyd yn oed wedi gwrthod mwy o oriau yn ei gwaith cyflogedig oherwydd hyn.

Mae wedi sefydlu cysylltiadau agos â Phrifysgol Bangor ac wedi cynyddu nifer yr aelodau iau yn y clwb yng Ngwynedd.

“Maen nhw wedi cystadlu’n dda ac fe wnaethon ni ennill Plât Cymru eleni a chael dyrchafiad yn y Gynghrair Datblygu Ieuenctid,” esbonia.

Yn wir, gyda Rebecca’n eu hannog, mae’r ieuenctid wedi ennill mwy na 100 o fedalau’n rhanbarthol ac yn genedlaethol yn ystod 2017 yn unig – ac mae llawer o bencampwyr wedi cael eu coroni. Dechreuodd athletwyr Prydain Fawr, fel y brawd a’r chwaer, Cari ac Iolo Hughes, ac Osian Dwyfor Jones, ar eu siwrnai athletig yng ngrŵp Rebecca.

“Fy nghymhelliant i ydi rhoi cyfle i bobl o bob oedran a gallu fod yn yr awyr agored a datblygu,” dywedodd Rebecca. “Mae’n grêt gweld plant yn bod yn egnïol yn lle bod adref yn y tŷ o flaen y teledu.”

Mae’n dweud na fyddai’n gallu gwneud beth mae hi’n ei wneud heb ei phartner “sy’n brysur yn gwneud te adref ac yn danfon y plant i bob man!” ac mae’n dweud ei bod yn rhan o dîm ymroddedig yn y clwb sy’n cydweithio i gyd er mwyn gwneud i bethau ddigwydd.

Ac er gwaetha’r nosweithiau tywyll a’r tywydd gaeafol ar hyn o bryd, mae Rebecca dal yn bositif.

“Rydw i’n mwynhau dod i lawr yma – hyd yn oed yn y gwynt a’r glaw.”