Rebecca Caddell – Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Yn ôl yn 2012, gofynnwyd i Rebecca Caddell helpu yng Nghlwb Rygbi Brynaman ac aeth ati i ailsefydlu’r Adran Iau yno.

Heb fodloni ar sefydlu dim ond un tîm – sefydlodd bedwar!

“Fe drodd y cyfan yn belen eira ac, yn y diwedd, roeddwn i’n gwneud mwy a mwy, a dyma fi,” chwerthodd.

Bum mlynedd yn ddiweddarach ac mae adran iau’r clwb yn ffynnu – diolch, yn bennaf, i ymrwymiad Rebecca.

Er bod ganddi’r cyflwr niwrolegol Sglerosis Ymledol (SY) a swydd ran amser, mae’n rhoi llawer iawn o’i hamser sbâr i’r clwb.

“Rydw i’n gwneud y stwff yn y cefndir mewn gwirionedd, o gŵn poeth yn y caffi ar ddydd Sul i gysylltu â chlybiau eraill,” esboniodd. “Mae’n llawer o waith ond mae pawb yn gwneud trwy’i gilydd ac yn gwneud gwaith gwych,” ychwanegodd Rebecca.

Mae ei rôl yn cynnwys Ysgrifennydd Gemau, Arlwyo mewn gemau cartref a Chodi Arian – y cyfan yn rhannau heriol, ond hanfodol, o lwyddiant unrhyw glwb chwaraeon.

Mae’n dweud bod gweld wynebau’r plant ar ddydd Sul yn werth y cyfan.

“Rydyn ni fel un teulu mawr – mae’n anhygoel sut mae pobl yn dod at ei gilydd ar ac oddi ar y cae,” ychwanegodd.

Mae Rebecca yn ymwybodol iawn o’r gymuned mae’n gwirfoddoli ynddi.

Cafodd ei henwebu am y ffordd mae’n gwrando ar y teuluoedd ac yn gofalu amdanynt a dod i’w hadnabod – gan ddeall eu gallu corfforol, eu cyfyngiadau ariannol a’u statws cymdeithasol.

Mae hi eisiau helpu bob amser ac fe sefydlodd ‘gronfa citiau’ hyd yn oed, i ailddefnyddio dillad ymarfer oedd wedi mynd yn rhy fach i’r plant hŷn, fel bod y rhai iau mewn sefyllfaoedd ariannol anodd yn gallu gwneud defnydd ohonyn nhw.

Ac mae pawb yn sylwi ar waith caled Rebecca yn y gymuned glos.

“Dim ond pentref bach yw hwn ar ymyl y mynyddoedd duon a does dim llawer o bethau’n digwydd yn yr ardal,” dywedodd. Ac wedyn ychwanegodd: “Rydw i’n ei wneud e i’r plant”.