Fe gafodd ein dyn camera ni ei ysbrydoli hyd yn oed!

Mae GoodGym yn newid bywydau a dyna’n union beth mae Paul Marke eisiau helpu i’w wneud ar ôl cael cyfle i edrych yn fanylach ar y grŵp ffitrwydd gweithredoedd da.

Paul oedd yn gyfrifol am gofnodi’r stori ysbrydoledig i ddangos llwyddiant GoodGym yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2019.

Ychydig a wyddai y byddai’r profiad, a geiriau’r pensiynwr Spiro Galae, yn cael cymaint o effaith bersonol arno ef.

“Pwy fyddai ddim yn cael ei ysbrydoli gan waith anhygoel y bobl yma i helpu eraill yn y gymuned?,” meddai Paul, o’r Eglwys Newydd yng Nghaerdydd.

“Fe wnaeth geiriau Spiro fy nharo i ac fe wnes i feddwl y byddwn i’n gallu ceisio helpu hefyd. Rydw i wedi cofrestru a dyna’r peth lleiaf allwn i ei wneud.

“Rydw i’n gwneud llawer o redeg beth bynnag, ond rydw i wir yn edrych ymlaen at gymryd rhan yn sesiynau rhedeg a gweithgareddau grŵp GoodGym, a’r ochr gymdeithasol hefyd.

“Mae pawb yn mynd drwy gyfnodau anodd ac unigrwydd ac rydw i’n gallu gweld y bydd helpu pobl eraill yn helpu i wneud i mi deimlo’n well hefyd.”

Er nad yw’n dair eto oed, mae GoodGym wedi gwneud 5000 o weithredoedd da, yn enwedig mynd i’r afael ag ynysu ac unigrwydd ymhlith pobl hŷn.

Enillodd GoodGym wobr Cymru Actif yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru eleni yn y Celtic Manor yng Nghasnewydd.

I ddarllen mwy am GoodGym cliciwch yma.