Fateha Ahmed – Gwirfoddolwr y Flwyddyn.

“Rydw i’n teimlo’n gymaint mwy egnïol” “Mae ymarfer…

Hannah Nolan – Person Ifanc Ysbrydoledig.

Mae gan chwaraeon bŵer i newid bywydau pobl. I Hannah Nolan,…

Mark James – Hyfforddwr Cymunedol.

Yn cael ei ddisgrifio fel ‘curiad calon’ clwb bocsio ABC…

Eban Geal – Person Ifanc Ysbrydoledig.

Does gan Eban Geal ddim ofn gwaith caled. Fo yw’r unig berson…

Rebecca Jones-Morris – Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Athletwraig, Hyfforddwraig, Rheolwr Tîm, Ysgrifennydd a nawr,…

Sara Cuffin – Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn.

Gyda mwy na 480 o gymnastwyr hamdden yn ymarfer yng Nghlwb Gymnasteg…