NOSON EURAIDD I JONATHAN DAVIES YNG NGWOBRAU CHWARAEON CYMRU 2017

Cafodd y canolwr rygbi undeb, Jonathan Davies ei enwi heno (nos Lun, 4 Rhagfyr) yn Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2017 BBC Cymru yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru. Daeth Jonathan i frig y bleidlais gyhoeddus, ar y blaen i Geraint Thomas, a ddaeth yn ail, a Natalie Powell yn y trydydd safle.

Mae Jonathan wedi cael blwyddyn ddisglair yn 2017; arweiniodd ei berfformiad cadarn i’r Llewod iddo gael ei enwebu yn chwaraewr y gyfres yn Seland Newydd. Chwaraeodd y canolwr bob munud o’r tri Phrawf yn erbyn y Crysau Duon wrth i’r Llewod greu hanes drwy sicrhau cyfres gyfartal.

Dechreuodd y chwaraewr 29 oed ymgyrch y Chwe Gwlad eleni gyda chais ym muddugoliaeth Cymru o 33-7 yn erbyn Yr Eidal. Fe wnaeth tîm rhanbarthol Jonathan, Y Sgarlets, guro Munster yn Nulyn yn rownd derfynol y Pro12, a Jonathan oedd un o’r chwe chwaraewr a sgoriodd gais wrth iddynt ennill o 46-22 i gipio’r teitl am y tro cyntaf ers 2004.

Cafodd eraill eu gwobrwyo am gyflawniadau arbennig yn y byd chwaraeon yng Nghymru wrth i Chwaraeon Cymru a BBC Cymru ddod at ei gilydd unwaith eto i gynnal dathliad chwaraeon blynyddol mwyaf y wlad mewn seremoni yn y Celtic Manor, Casnewydd.

 Yr enillwyr oedd:

 • Tîm y Flwyddyn – Devils Caerdydd
 • Hyfforddwr y Flwyddyn – Christian Malcolm (Athletau, Casnewydd)
 • Gwobr Cyflawniad Oes – Alan Curtis (Pêl-droed, Abertawe)
 • Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig – David Watkins
 • Athletwraig Ifanc y Flwyddyn – Catrin Jones (Codi pwysau, Ynys Môn)
 • Athletwr Ifanc y Flwyddyn – Ben Woodburn (Pêl-droed, Clwb Pêl-droed Lerpwl)
 • Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Fateha Ahmed (Nofio, Caerdydd)
 • Person Ifanc Ysbrydoledig – Hannah Nolan (Aml-chwaraeon, Llandudno)
 • Sefydliad y Flwyddyn – Chwaraeon Anabledd Cymru
 • Profiad Chwaraeon y Flwyddyn – Us Girls
 • Arwr Tawel BBC Cymru – Mike Blake (Trefnwr Rhedeg, Caernarfon)
 • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn – Mark James (Bocsio, Casnewydd)

Ar ôl ennill y Cwpan Her a’r Gyngres Earhardt, a gorffen ar frig y Gynghrair Elit, Devils Caerdydd enillodd y wobr am Dîm y Flwyddyn eleni, ar ôl y flwyddyn orau erioed yn eu hanes.

Mae Hyfforddwr y Flwyddyn, Christian Malcolm, wedi creu argraff fel hyfforddwr ar ôl rhoi’r gorau iddi fel athletwr. Fel hyfforddwr ras gyfnewid, enillodd ddynion Christian y fedal aur ym Mhencampwriaethau’r Byd gan dorri record Prydain a’r record Ewropeaidd, tra bo’r merched wedi ennill medal arian. Yna ym Mhencampwriaethau Paralympaidd Byd yr IPC, bu’n hyfforddi Jordan Howe, a enillodd fedal arian, a Rhys Jones, a redodd ei amser gorau erioed gan orffen yn bedwerydd.

Cyflwynwyd gwobr Cyfraniad Oes i Alan Curtis. Mae Alan wedi treulio ei oes ym myd pêl-droed ers gwneud ei ymddangosiad cyntaf dros Abertawe yn 1972. Ac mae’n dal yn Abertawe hyd heddiw, wedi cyfnod gyda Leeds a Southampton, a chyfnod ar fenthyg yn Stoke City, a gyda Chaerdydd. Ymddangosodd Alan 35 gwaith dros ei wlad (gan sgorio chwe gôl). Ers iddo ymddeol o chwarae, mae wedi treulio blynyddoedd lawer y tu ôl i’r llen yng nghlwb pêl-droed Dinas Abertawe – gan gynnwys cyfnodau fel Hyfforddwr y Tîm Cyntaf a Rheolwr Dros Dro. Ar hyn o bryd mae’n Rheolwr dros Chwaraewyr sydd ar Fenthyg.

Rhoddwyd Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig i David Watkins, cyn chwaraewr rhyngwladol Rygbi’r Undeb a Rygbi’r Gynghrair a ddechreuodd ei yrfa yn chwarae i Glwb Rygbi Casnewydd yn 1961.

Yr athletwraig Catrin Jones, cyn fabolgampwraig, a drodd at godi pwysau, enillodd wobr Athletwraig y Flwyddyn Carwyn James. Cafodd lwyddiant ar lefel Iau Ewropeaidd, ennill Aur yng Ngemau Iau y Gymanwlad a’r gorau ym Mhrydain ar lefel uwch.

Dyfarnwyd gwobr Athletwr Ifanc y Flwyddyn Carwyn James i Ben Woodburn, o glwb pêl-droed Lerpwl a Chymru. Roedd Ben eisoes yn dal y record fel y chwaraewr ifancaf i sgorio dros Lerpwl, ond daeth i sylw’r byd yn 2017 pan sgoriodd gôl ar ei ymddangosiad cyntaf i Gymru – a’r gôl honno enillodd y gêm yn erbyn Awstria. Ac yntau ond yn 17 oed, ef yw’r ail chwaraewr ifancaf i sgorio dros Gymru.

Cafodd Fateha Ahmed ei henwi yn Wirfoddolwraig y Flwyddyn am drefnu a rhedeg sesiynau nofio preifat ar gyfer menywod Moslemaidd yng Nghaerdydd. Cyflwynwyd y wobr ar gyfer Person Ifanc Ysbrydoledig i Hannah Nolan o Landudno. Mae hi’n ysbrydoli pobl ifanc i gadw’n heini drwy wasanaeth ieuenctid Conwy ac yn cael ei hystyried fel aelod cwbl allweddol o brosiectau’r gymuned.

Chwaraeon Anabledd Cymru sydd wedi cipio’r wobr Sefydliad y Flwyddyn, am gynnig mwy na miliwn o gyfleoedd i gymryd rhan bob blwyddyn. Mae’r sefydliad hefyd wedi rhoi Cymru ar y map gyda llwyddiant mawr mewn digwyddiadau elitaidd.

Fe gafodd y wobr Profiad Chwaraeon y Flwyddyn ei chyflwyno i Us Girls, cynllun sy’n cael ei weithredu gan yr elusen chwaraeon StreetGames. Cafodd y rhaglen ganlyniadau syfrdanol wrth ddenu cyfranogwyr benywaidd newydd ‘anodd eu cyrraedd’, a gwirfoddolwyr, hyfforddwyr ac arweinwyr newydd.

Mae’r trefnydd digwyddiadau rhedeg mynydd profiadol Mike Blake wedi cael ei enwi fel Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru. Mae Mike, ac yntau bron yn 70 oed bellach, wedi bod yn aelod o glwb rhedwyr Eryri yng ngogledd Cymru am bron i ddeugain o flynyddoedd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae wedi trefnu dros 300 o rasys, i gyd yn wirfoddol, gyda’r holl enillion yn mynd yn uniongyrchol i ysgolion lleol, grwpiau cymunedol a thimau achub mynydd.

Bydd e’n mynd yn ei flaen yn awr i gynrychioli Cymru yn rownd derfynol y DU, a bydd enw’r enillydd yn cael ei gyhoeddi yn ystod gwobrau Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC ar BBC One, nos Sul, Rhagfyr 17 am 6.45pm.

I gwblhau’r rhestr o enillwyr, enillodd Mark James, sydd wedi rhoi o’i amser i hyfforddi mewn clwb bocsio yng Nghasnewydd, y wobr Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn.

Dywedodd Lawrence Conway, Cadeirydd Chwaraeon Cymru: “Ry’ ni wedi derbyn enwebiadau ysbrydoledig iawn – mwy nag erioed o’r blaen – ar gyfer gwobrau eleni ac mae pawb heno wedi dangos eu hangerdd a’u brwdfrydedd mewn cymunedau dros Gymru gyfan.

“Rwy mor falch o’r holl wirfoddolwyr, hyfforddwyr, arweinwyr a’r sefydliadau sydd wedi helpu i adeiladu cenedl heini, iachach ac roedd hi wir yn anrhydedd i’w gweld nhw heno yn cael eu cydnabod fel gwir arwyr chwaraeon Cymru.

“Does dim dwywaith y bydd eu llwyddiant yn annog pobl eraill i fynd ati i helpu yn eu cymunedau ac i gyfrannu tuag at lwyddiant chwaraeon yng Nghymru ar gyfer y dyfodol.”

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru, “Mae heno yn gyfle i ddathlu llwyddiant timau ac unigolion ysbrydoledig, sydd wedi gwneud cymaint o gyfraniad i’r byd chwaraeon. Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru unwaith eto yn cydnabod talent ac ymroddiad pobl dros Gymru gyfan.”

Bydd Gwobrau Chwaraeon Cymru 2017 ar gael ar BBC iPlayer am y 30 diwrnod nesaf ac ar Fotwm Coch y BBC am 5.30pm, ddydd Sadwrn, Rhagfyr 9.