Llysgenhadon Ifanc Cymru – Profiad Chwaraeon y Flwyddyn.

Mae rhaglen y Llysgenhadon Ifanc (LlI) yng Nghymru wedi mynd o nerth i nerth.

“Mae’n cynnig cyfleoedd gwych i berson ifanc ac mae’n grêt ar gyfer cyflogadwyedd – rydych chi’n cael cymaint o brofiad, mae’n anodd ffitio popeth ar eich CV!” meddai Beth Nesham, sydd wedi ymwneud â rhaglen y LlI am y 7 mlynedd diwethaf.

Mae wedi gweld y rhaglen yn tyfu o’i dechrau i ble mae heddiw, gyda thua 3,000 o Lysgenhadon yn weithredol.

Meddai wedyn: “Mae bod yn Llysgennad Ifanc yn creu rhyw deimlad o ddiogelwch a hefyd yn eich gwthio chi tu hwnt i beth sy’n gyfforddus i chi. Rydych chi’n wynebu heriau ond eto’n dal i deimlo’n ddiogel gyda’r teulu o Lysgenhadon Ifanc.

Yn bartneriaeth dan arweiniad Chwaraeon Cymru a’r Youth Sport Trust, ac yn cael ei chyflwyno gan bartneriaid allweddol, nod rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yw grymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i fod yn arweinwyr drwy chwaraeon.

I rai, mae’r siwrnai bersonol yn un enfawr.

“Pan wnes i ddechrau fel Llysgennad, roeddwn i mewn Uned ar gyfer pobl â phryder mawr ac roedd yn eithaf gwael,” dywedodd Fintan Edwards. “Roedd o help i mi wrth i fy hyder i ddechrau tyfu eto ac fe roddodd hwb ychwanegol i mi. Mae’n rhoi pwrpas i mi.”

“Nawr rydw i’n gweld fy hun fel person normal sy’n gwneud beth rydw i’n ei fwynhau,” ychwanegodd.

Ar hyn o bryd mae Llysgenhadon Ifanc i’w cael mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, colegau, prifysgolion a chymunedau ym mhob un o’r 22 Awdurdod Lleol ledled Cymru, yn hyrwyddo chwaraeon ysgol a chymunedol a hamdden gorfforol.

I lawer, dydyn nhw ddim eisiau gweld y siwrnai’n dod i ben!

Dyma Bronnie Griffiths, myfyrwraig ym Met Caerdydd sy’n cymryd rhan yn awr yn y rhaglen gyntaf un i Lysgenhadon Ifanc ym maes Addysg Uwch yn y DU.

“Rydw i wedi datblygu sgiliau personol a phroffesiynol,” esbonia Bronnie. “’Fyddwn i ddim ble rydw i heddiw heb y rhaglen. Diolch iddi wnes i benderfynu mynd i’r brifysgol,” ychwanegodd.

Mae wedi bod yn flwyddyn brysur arall i’r Llysgenhadon Ifanc. Mae llawer ohonynt wedi cael eu cydnabod mewn gwobrau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a ledled y DU. Hefyd cynhaliwyd y 7fed Cynhadledd Genedlaethol i Lysgenhadon Ifanc Aur gyda 100 o Lysgenhadon Ifanc a 50 o swyddogion yn bresennol – ac, yn bwysicach na dim, y Llysgenhadon eu hunain drefnodd y cyfan.

Mae rhaglen y Llysgenhadon Ifanc wedi profi twf aruthrol ers ei sefydlu yn 2010. Ers hynny, mae tua 12,000 o Lysgenhadon Ifanc wedi cael eu hyfforddi ledled Cymru, gan wirfoddoli miloedd o oriau mewn chwaraeon ysgol a chymunedol a gwneud byd o wahaniaeth i fywydau pobl ifanc.