Merch ifanc ysbrydoledig o Gaernarfon yn ennill Gwobr Chwaraeon genedlaethol yng Nghymru

Bydd seren tennis cadair olwyn ifanc yn cael ei chydnabod am ei gwaith gwirfoddol mewn chwaraeon drwy ennill gwobr y Person Ifanc Ysbrydoledig yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018.

Mae Fran Smith, merch ifanc yn ei harddegau o Gaernarfon, wedi rhoi cannoedd o oriau gwirfoddol er gwaetha’i anawsterau gyda blinder cronig a phroblemau iechyd eraill.

Bydd Fran, sy’n 19 oed, yn cael y wobr yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018, sy’n cael eu cynnal yn y Celtic Manor ar Ragfyr 4.

Mae’r fyfyrwraig ym Met Caerdydd yn uchel ei pharch yn y byd chwaraeon anabledd, gan gynnwys tennis, boccia a phêl fasged cadair olwyn.

Mae gwirfoddoli’n rhedeg yn y teulu ac mae Fran yn dweud mai gan ei mam, Deb Bashford, mae’n cael ei natur ofalgar. Mae Deb yn defnyddio cadair olwyn ei hun ac yn wirfoddolwr chwaraeon brwd iawn.

“Mae hi wedi dysgu cymaint i mi am fywyd,” esboniodd Fran, y mae ei mam hefyd wedi ennill y Wobr i Wirfoddolwr yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru ddwy flynedd yn ôl.

Ychwanegodd: “Pan rydych chi’n tyfu i fyny gyda mam ag anabledd difrifol ond sydd byth yn gadael i unrhyw beth ei stopio hi, rydych chi’n meddwl pam ddylai unrhyw beth fy stopio i?”

Mae’r fam a’r ferch yn treulio amser gyda’i gilydd yn helpu clwb pêl fasged cadair olwyn Celts Caernarfon yn eu tref enedigol yng Ngwynedd.

Ychwanegodd ei mam falch: “Fe wnes i annog Fran i gymryd rhan, ond fe aeth hi â hynny i’r lefel nesaf.

“Yn ddim ond 19 oed, mae wedi gwneud llawer mwy na fyddwn i wedi gallu’i ddychmygu byth. Mae’n anhygoel. Rydw i mor falch ohoni.”

Rai blynyddoedd yn ôl, dywed Fran, sy’n ferch ifanc mor ysbrydoledig, ei bod wedi “cyrraedd y gwaelod un” yn ei bywyd, ond fe wnaeth gwirfoddoli a chystadlu mewn tennis cadair olwyn ei helpu drwy hynny.

Esboniodd: “Doeddwn i ddim yn gwybod be i’w wneud efo fy mywyd a dydw i ddim eisiau i bobl eraill deimlo fel roeddwn i ar fy ngwaethaf.”

Mae Fran, sy’n hyfforddi, gwirfoddoli a mentora, yn aelod balch o Fwrdd Ieuenctid Chwaraeon Anabledd Cymru i helpu i ysbrydoli eraill.

Yn ôl Swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru yng Ngwynedd, Marcus Politis, mae ganddi “aeddfedrwydd llawer mwy na’i hoedran”.

Dywedodd: “Mae Fran yn wirfoddolwr unigryw gyda’i hymrwymiad i brosiectau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ac mae wedi datblygu’n batrwm o berson ifanc proffesiynol.”

Mae ei phrifysgol yn cytuno. Ychwanegodd Dan Heggs, Pennaeth Adran a Phrif Ddarlithydd Seicoleg ym Met Caerdydd: “Rydyn ni’n hynod falch bod Fran wedi cael ei chydnabod am ei hagwedd wych o ddydd i ddydd a’r amser mae’n ei roi i wirfoddoli ac, yn y pen draw, annog eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon.
“Mae’n unigolyn ysbrydoledig iawn ac rwy’n hyderus bod ganddi ddyfodol llwyddiannus o’i blaen.”

Ychwanegodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad eleni, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018