Yn rownd derfynol Hyfforddwr Pobl Anabl y Flwyddyn – GWILYM LEWIS

Gwilym Lewis yw hyfforddwr Clwb Rygbi Llanelli Warriors. Ond nid clwb rygbi cyffredin mo hwn.

Ym Mhorth Tywyn fe ddewch chi ar draws clwb rygbi gallu cymysg sy’n ysbrydoli ac yn gwasanaethu fel glasbrint ar gyfer clybiau tebyg ledled Ewrop. Yr hyn sy’n wahanol am y tîm yma yw ei fod yn mynd ati i gynnwys chwaraewyr sydd ag anableddau dysgu (neu anawsterau dysgu). Efallai bod cyfyngiadau symud gan rai chwaraewyr hefyd.

“Roeddwn i’n arfer gweithio mewn canolfan ddydd,” esbonia Gwilym, pan ofynnwyd iddo sut dechreuodd y cyfan. “Roedd ganddyn nhw dîm rygbi a oedd yn cynnwys y staff a’r cleientiaid ac fe gefais i gynnig chwarae. Roeddwn i’n helpu gyda’r hyfforddi mewn dim o dro.

“Wrth i’r tîm ddechrau bod yn fwy difrifol, symudwyd y clwb o leoliad y gwasanaethau cymdeithasol a’i sefydlu fel clwb ar ei liwt ei hun.

“Does dim noson yn mynd heibio heb i mi fod yn gwneud rhywbeth er lles y clwb,” meddai Gwilym. Ac mae hynny’n waith caled o ystyried ei swydd heriol fel Gweithiwr Gofal Cyffuriau ac Alcohol gyda Chyngor Sir Gaerfyrddin. Felly pam gwneud hyn?

“Rydw i wrth fy modd gyda her yr hyfforddi, yn enwedig y gymysgedd o alluoedd, personoliaethau ac anableddau. Mae’n flinedig weithiau, ond yn wych. Rydw i wrth fy modd yn gweld y bechgyn yn cymdeithasu. Fe fydd y rhieni’n dweud faint mae’r clwb wedi gwella hyder eu plant. Fe aethon ni â’r tîm i weld Scrum V yn cael ei ffilmio’r dydd o’r blaen ac fe ddywedodd un chwaraewr mai hwn oedd diwrnod hapusaf ei fywyd. Mae hynny’n rhoi boddhad mawr am yr holl waith caled.”

Ar hyn o bryd mae gan y Warriors 25 o chwaraewyr sydd â chyflyrau meddyliol ac anableddau, fel awtistiaeth, ADHD, Syndrom Down a pharlys yr ymennydd.

“Yn Llanelli, mae pawb yn chwarae rygbi a phawb yn siarad amdano. Felly mae wir yn helpu gydag integreiddio cymdeithasol. Mae ganddyn nhw straeon i’w hadrodd wrth bobl eraill am y gemau maen nhw wedi’u chwarae, y taclo a’r tripiau. Maen nhw’n gallu uniaethu ag eraill a chynnal sgwrs.”

Chwaraeodd y clwb 19 o gemau y tymor diwethaf, y mwyafrif yn erbyn timau rygbi “prif ffrwd”, ac er mai cynnwys a phrofiad yw’r brif athroniaeth – yn hytrach nag ennill gemau – cafwyd 11 buddugoliaeth – cryn gamp!

Hefyd mae’r chwaraewyr anabl yn helpu gyda rhedeg y clwb – drwy hyfforddi, dyfarnu, derbyn ôl ar y pwyllgor neu godi arian.

Ar ôl cynghori a helpu i sefydlu carfannau integredig yn Lloegr, yr Alban a ledled Ewrop, mae Gwilym wedi cael ei ddisgrifio fel arloeswr – term mae’n ei ddiystyru’n gyflym iawn, gan ddweud mai’r clwb sydd wedi cyflawni popeth:

“Rydw i’n meddwl bod cysyniad y Warriors – chwaraewyr anabl a heb anabledd yn chwarae yn erbyn ei gilydd ac ochr yn ochr a’i gilydd – yn arloesol, yn enwedig mewn rygbi, sy’n gêm mor gorfforol. Mae wedi bod yn fraint cael bod yn rhan o siwrnai’r Warriors a sefydlu timau gallu cymysg eraill mewn rhannau eraill o’r byd.”

Wales Sport Awards 2015 Gwilym Lewis 25.10.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Gwilym Lewis
25.10.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *