Yn rownd derfynol Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn – SAMANTHA O’CALLAGHAN

Pan orfodwyd yr hyfforddwr yng nghlwb pêl rwyd ei merch i roi’r gorau iddi, penderfynodd Samantha a rhiant arall y byddent yn rhoi help llaw dros dro. Roedd hynny wyth mlynedd yn ôl. Nawr, wedi mynychu nifer o gyrsiau hyfforddi, mae hi dal wrth y llyw. Ac mae’r clwb yn mynd o nerth i nerth yn sicr.

Felly’r tro nesaf fyddwch chi’n cwyno nad oes gennych chi ddigon o amser, meddyliwch am Samantha O’Callaghan. Mae gan y gweithiwr gofal 38 oed bump o blant. Ond eto mae’n dal i dreulio deg awr yr wythnos yn hyfforddi ac yn trefnu Clwb Pêl Rwyd Glynebwy. Ac os nad yw hynny’n ddigon, mae hi hefyd yn Swyddog Lles i Gynghrair Bêl Droed Iau Islwyn.

“Nes i chi eistedd i lawr a mynd ati i gyfrif yr oriau rydych chi’n eu treulio’n gweithio er lles y clwb – ac nid dim ond yr hyfforddi rydw i’n ei feddwl, rydw i’n sôn am y gwaith y tu ôl i’r llenni, fel bancio’r arian a chynllunio’r sesiynau – dydych chi ddim yn sylweddoli faint o’ch amser rydych chi’n ei roi,” dywedodd Samantha.

“Ond mae’r cyfan werth e. Rydw i wrth fy modd yn gweld cynnydd y chwaraewyr a sut mae eu personoliaethau’n disgleirio drwy’r cyfan. Mae chwarae yn y clwb yn rhoi bywyd cymdeithasol y tu allan i’r ysgol iddyn nhw, a hwb i’w ffitrwydd ac i’w hyder nhw hefyd.”

Yn 2014, llwyddodd Samantha i uno Clwb Pêl Rwyd Iau Glynebwy gyda’r garfan hyn leol, ar ôl sylweddoli eu bod yn colli eu holl chwaraewyr i glybiau eraill ar ôl iddynt gyrraedd 15 oed. Mae’n gyfrifol am dri thîm pêl rwyd, saith carfan iau, tri thîm cymysg a dau dîm ar lefel hyn. Mae hi hefyd yn fentor i dri hyfforddwr, 15 o arweinwyr ifanc a phump o Lysgenhadon Ifanc.”Pan wnes i ddechrau, roedd rhyw 11 o ferched yma. Nawr mae gennym ni 85 o ferched ar y llyfrau, rhwng pump a 15 oed. A dyw hynny ddim yn cynnwys y carfannau hyn – mae cyfanswm y chwaraewyr yn rhyw xx. Mae wedi bod yn siwrnai hir ond mae’r holl waith caled wedi talu ar ei ganfed.”

Mae’n cael ei theulu i helpu hefyd. Mae ei merch hynaf, Georgia, yn hyfforddi, a Ffion yn helpu gyda’r chwaraewyr ifanc.

Mae’r clwb yn cael seibiant dros wyliau’r haf ond does dim gorffwys i Samantha – dyma pryd mae’r gwersyll pêl rwyd yng Nghanolfan Chwaraeon Glynebwy’n cael ei gynnal.

“Roedd yn gymaint o sioc clywed ‘mod i yn y rownd derfynol. Doeddwn i ddim yn gwybod fy mod i’n cael fy enwebu hyd yn oed. Rydw i’n eithaf nerfus – mae hyfforddi’r merched yn iawn, dim problem o gwbl. Ond mae cael fy newis ar restr fer gan banel o arbenigwyr i fynd i seremoni gyda chymaint o sêr arbennig o’r byd chwaraeon – wel mae honno’n stori arall yn llwyr!”

Wales Sport Awards 2015 Samantha O'Callaghan 22.10.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Samantha O’Callaghan
22.10.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *