Stori Chwaraeon y Flwyddyn 2019

Un o’r digwyddiadau balchaf ym mywyd Michael Sheen …

Dyma pam mai Cwpan y Byd y Digartref (Caerdydd) yw enillydd gwobr Stori Chwaraeon y Flwyddyn 2019.

Mae’n dechrau gydag elusennau pêl droed stryd ym mhob cwr o’r byd yn annog y bobl bellaf oddi wrth gefnogaeth brif ffrwd i chwarae pêl droed dros eu sir.

Pêl droed yw’r gamp ond mae’n fwy na chwaraeon.

Yn aml mae’n darparu’r cam cyntaf ar y llwybr oddi wrth ddigartrefedd ac yn ôl at gynnwys yn gymdeithasol.

Mae Cwpan y Byd y Digartref yn dwrnamaint blynyddol sy’n rhoi ffocws i’r elusennau yma.

Mae’n helpu i roi cyfle am rywbeth mwy i’r chwaraewyr sydd wir yn ymgolli mewn pêl droed.

Maen nhw’n gwisgo crys eu gwlad, yn canu’r anthem genedlaethol, yn cynrychioli eu gwlad.

Pan ddaeth y Cwpan i Gaerdydd yr Haf yma, croesawodd fwy na 500 o chwaraewyr o bron i 50 o wledydd i ŵyl bêl droed 7 diwrnod. Daeth 23,000 o ymwelwyr i’r digwyddiad ym Mharc Bute.

Mae’n gadael gwaddol ar ei ôl.

Dywedodd Tim Deacon, a oedd yn aelod o’r tîm trefnu: “Does dim posib meddwl am esiampl well o rywbeth sy’n dangos pŵer chwaraeon. Pŵer chwaraeon i fod yn sbardun i rywun newid ei ymddygiad. Pŵer chwaraeon i roi cyfle sy’n newid cwrs bywyd rhywun. Pŵer chwaraeon i newid barn pobl. Pŵer chwaraeon i fod yn rym sy’n creu newid.”