GWOBRAU CHWARAEON CYMRU’N DATHLU LLWYDDIANNAU 2016

Yn dilyn blwyddyn gwbl nodedig i chwaraeon yng Nghymru, cadarnhawyd heddiw y bydd Gwobrau Chwaraeon Cymru 2016 yn cael eu cynnal ar Ragfyr 5 yn Neuadd Hoddinott yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd.

Mae’r achlysur wedi cael ei gynnal ar y cyd gan BBC Cymru a Chwaraeon Cymru am y tair blynedd diwethaf ac mae’r seremoni’n cydnabod llwyddiannau chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwald.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru:

“Mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel i chwaraeon yng Nghymru. Rydw i mor falch ein bod ni’n gallu dod at ein gilydd unwaith eto i ddathlu’r cyflawniadau chwaraeon enfawr yma ac i ddathlu’r gwaith caled ac ymrwymiad mae ein llysgenhadon gwych wedi’i arddangos ar ei siwrnai i lwyddiant ym myd chwaraeon.

Ychwanegodd Dr Paul Thomas, Cadeirydd Chwaraeon Cymru:

“Chwaraeon ydi stori lwyddiannus fawr Cymru ac mae’n bwysig ein bod ni’n gallu adrodd stori’r bobl sy’n creu’r llwyddiant yma ar bob lefel.

“Mae pob un o’r athletwyr rydyn ni wedi’u gweld yn serennu eleni wedi dechrau mewn clwb cymunedol, gyda chefnogaeth hyfforddwyr a gwirfoddolwyr, a dyma pam mae’r Gwobrau mor bwysig.

“Rydyn ni wedi sefydlu perthynas ragorol gyda BBC Cymru a gyda’n gilydd fe allwn ni arddangos goreuon y byd chwaraeon yng Nghymru mewn cyfnod o lwyddiant na welwyd ei debyg o’r blaen.”

Cyhoeddir manylion y broses enwebu yn fuan.