Dewch i gyfarfod criw Goodgym – enillwyr Gwobr Cymru Actif 2019

Pan rydych chi’n estyn am eich esgidiau ymarfer ac yn mynd allan i redeg, mae hynny’n gallu gwneud i chi deimlo ar ben y byd.

Mae aelodau campfa sy’n newid bywydau’n mynd yr ail filltir, gan fynd i’r afael â rhai materion cymdeithasol wrth loncian!

Mae GoodGym Caerdydd a’r Fro, clwb rhedeg cymdeithasol, yn cynnwys rhedwyr sy’n rhoi yn ôl i’w cymuned leol gydag ymgyrchoedd, gan gynnwys helpu pobl hŷn sy’n unig.

Dywedodd y pensiynwr Spiro Galae: “Weithiau ’sa i’n gweld unrhyw un. Nawr mae gen i rywun i siarad ag e, rhywbeth i edrych ymlaen ato. Rydw i’n ddiolchgar iawn eu bod nhw’n aberthu eu hamser i fy helpu i.”

Wedi’i ddisgrifio fel “clwb rhedeg tra gwahanol”, dyma’r trefnydd Ben Annear i esbonio: “Rydyn ni’n rhedeg i helpu prosiectau cymunedol, elusennau, ysgolion, pobl hŷn ynysig yn y gymuned gyda thasgau unigol nad ydyn nhw’n gallu eu gwneud eu hunain.”

“Hefyd mae gennym ni aelodau wedi’u paru gyda pherson hŷn yn y gymuned ac maen nhw’n rhedeg atyn nhw yn wythnosol,” ychwanegodd.

Ers lansio’r clwb yn ôl yn 2017, mae wedi cwblhau cyfanswm anhygoel o 5000 o weithredoedd da a bellach mae gan y clwb yng Nghaerdydd a’r Fro fwy na 300 o aelodau.

“Yn Goodgym rydyn ni’n deulu gydag ymdeimlad o berthyn sy’n rhoi rhywbeth yn ôl,” meddai Ben.

“Rydyn ni wrth ein bodd yn gwneud yr hyn rydyn ni’n ei wneud.”