Fateha Ahmed – Gwirfoddolwr y Flwyddyn.

“Rydw i’n teimlo’n gymaint mwy egnïol”
“Mae ymarfer yn codi fy hwyliau i”
“Rydw i’n teimlo’n rhan o grŵp ac rydw i wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd”

Dim ond rhywfaint o’r adborth gan ferched Mwslimaidd o Gaerdydd sydd nawr yn nofio – diolch i Fateha Ahmed.

Fel Gweithiwr Eirioli gwirfoddol yn y gymuned DLlE, gwelodd Fateha bod diffyg gweithgareddau nofio ar gael ar gyfer merched Mwslimaidd lleol.

Arweiniodd ei dyhead i newid hyn at Brosiect Nofio lleol a sefydlwyd gan Chwaraeon DLlE Cymru fwy na 12 mis yn ôl.

Ers hynny, mae mwy na 250 o ferched a genethod wedi mynychu’r sesiwn nofio ar nos Wener.

Cafodd y fam i dri o blant, Fateha Ahmed, y syniad o greu’r sesiynau yma fel bod merched Mwslimaidd yn gallu ymarfer mewn preifatrwydd.

Mae’r cynllun wedi bod yn llwyddiant ysgubol gydag iechyd meddyliol a chorfforol y merched wedi gwella. Roedd rhai o’r merched hyn yn segur cynt a diolch i Fateha, mae nofio wedi eu cael nhw i godi allan a bod yn egnïol.

Mae Cydlynydd y Prosiect, Simon Lu, yn llawn canmoliaeth i waith Fateha ac esbonia: “Fe welodd hi angen am weithgarwch corfforol mewn demograffig anodd iawn ei gyrraedd. Aeth ati i chwilio am leoliad a chyllid, gan recriwtio cyfranogwyr a’u galluogi i fod yn wirfoddolwyr, a gwnaeth ei phrosiect yn gwbl hunangynhaliol. Rydyn ni’n gwerthfawrogi ei hymrwymiad a’i gwaith caled.”

Yn dod o’r gymuned Bengali, mae Fateha yn cyfuno ei gwirfoddoli gyda llawer o ymrwymiadau teulol a swydd lawn amser.

Erbyn hyn mae Fateha yn mentora gwirfoddolwyr y prosiect ac yn eu helpu ar hyd eu llwybr hyfforddi, gan gynnig cefnogaeth ac wyneb cyfeillgar iddyn nhw.