Eban Geal – Person Ifanc Ysbrydoledig.

Does gan Eban Geal ddim ofn gwaith caled.

Fo yw’r unig berson o Ynys Môn a Gogledd Orllewin Cymru i gwblhau pob agwedd ar lwybr y Llysgenhadon Ifanc, o Efydd drwodd i Aur.

Hefyd mae wedi treulio mwy na 300 o oriau’n gwirfoddoli yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a chafodd ei gydnabod gan raglen Gwirfoddolwyr y Mileniwm am hynny.

Mae’r bachgen ifanc o Ynys Môn wedi gwneud hyn i gyd gan astudio ar gyfer ei arholiadau ar yr un pryd.

“Fe gefais i wyliau Haf prysur yn ceisio cynnwys mwy o wirfoddoli, oherwydd roeddwn i’n gwybod y byddwn i’n brysur yn adolygu,” dywedodd wrthym ni.

Dechreuodd Eban ar ei siwrnai fel Llysgennad Ifanc ym Mlwyddyn 6, wedi’i ysbrydoli gan Gemau Olympaidd 2012.

Gan symud i fyny’r ystol, mae ganddo uchelgais i gyflawni mwy fyth.

“Rydw i eisiau dal ati i gofnodi oriau gwirfoddoli,” esboniodd. “Fe hoffwn i roi cyfleoedd i bobl eraill gymryd rhan mewn chwaraeon.”

Yn cael ei sbarduno gan angerdd dros chwaraeon – a’i gymuned leol – mae Eban yn wirfoddolwr brwd yn yr ysgol a’r tu allan iddi, a helpodd i sefydlu timau pêl droed iau ym mhentref Brynsiencyn. Mae hefyd yn mwynhau codi arian neu helpu mewn digwyddiadau elusennol, o wirfoddoli gyda Ras Gyfnewid Ymchwil Canser i gerdded i gopa’r Wyddfa er budd Ambiwlans Awyr Cymru.

Pan nad yw’n brysur yn hyfforddi neu’n helpu mewn digwyddiadau, mae Eban yn helpu i ddylanwadu ar ddyfodol hamdden ar Ynys Môn. Mae’n aelod o Fforwm Hamdden a Chwaraeon Cyngor Ynys Môn ac yn llawn syniadau ar gyfer y dyfodol ar yr ynys ac mewn chwaraeon – dau beth pwysig iawn iddo.

Mae gwirfoddoli wedi helpu Eban i ddatblygu fel person.

“Mae wedi gwella fy hyder i’n fawr,” dywedodd. “Mae gen i well sgiliau cyfathrebu yn awr, yn enwedig wrth siarad o flaen pobl.”

Mae ei rieni’n falch iawn o’r hyn mae wedi’i gyflawni.

Mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair i’r bachgen ifanc, ac mae’n gyffrous iawn am deithio i Gibraltar yn 2019 i helpu tîm Athletau Ynys Môn sy’n cystadlu yng Ngemau Rhyngwladol yr Ynysoedd yno.

“Mae gwirfoddoli wedi agor drysau i mi ac mae’n dod â mwynhad i mi,” ychwanegodd Eban.