CYHOEDDI RHESTR FER PERSONOLIAETH CHWARAEON Y FLWYDDYN BBC CYMRU 2016

Yn dilyn blwyddyn hanesyddol i chwaraeon Cymru, mae enwau’r wyth a fydd yn cystadlu am wobr fawreddog Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2016 wedi cael eu datgelu heddiw (dydd Mawrth, 22 Tachwedd).
Dyma’r cystadleuwyr:

  • Enillydd medal aur am daflu gwaywffon yn y Gemau Paralympaidd, HOLLIE ARNOLD, a fwynhaodd dymor heb ei threchu yn 2016
  • Pêl-droediwr rhyngwladol llwyddiannus Cymru, a enillodd Gynghrair y Pencampwyr gyda Real Madrid, GARETH BALE, oedd yn rhan o dîm Ewro 2016, gyrhaeddodd y rownd gyn-derfynol
  • Enillydd medal aur yn y gweithgaredd tîm i’r beicwyr yn y Gemau Olympaidd, ELINOR BARKER, sydd hefyd wedi gwneud ei marc ar ôl troi at gystadlu’n unigol
  • Enillydd medal aur am daflu maen yn y Gemau Paralympaidd, ALED SIÔN DAVIES, a enillodd yr aur yn y taflu maen a’r ddisgen ym Mhencampwriaethau Ewrop hefyd, gan osod record Byd a Pharalympaidd ar yr un pryd.
  • OWAIN DOULL, beiciwr arall yn y gweithgaredd tîm yn y Gemau Olympaidd a gipiodd fedal aur ac sydd wedi mwynhau ei dymor gorau hyd yma.
  • Yr athletwraig taekwondo, JADE JONES, a lwyddodd i ddal gafael ar ei theitl Olympaidd a dod yn Bencampwraig Ewrop yn 2016 hefyd.
  • Y seren hwylio yn y Gemau Olympaidd, HANNAH MILLS, a ragorodd ar ei medal arian yn Llundain 2012 i gipio’r aur yn y dosbarth 470 yng Ngemau Rio 2016.
  • Pencampwr Pwysau Plu presennol y Byd IBF, LEE SELBY, a amddiffynnodd ei deitl eleni.

Penderfynir ar enillydd y wobr drwy bleidlais gyhoeddus, a chyhoeddir enw’r enillydd yn noson Gwobrau Chwaraeon Cymru 2016 nos Lun 5 Rhagfyr yn Neuadd Hoddinott yng Nghaerdydd.

Gall y cyhoedd bleidleisio dros y ffôn neu drwy neges destun, rhwng dydd Llun 28 Tachwedd a dydd Sadwrn 3 Rhagfyr. Bydd manylion llawn am sut i bleidleisio ar gael ddydd Llun 28 Tachwedd ar wefan bbc.co.uk/cymrufyw

Cafodd y rhestr fer ei dewis gan banel o arbenigwyr sy’n cynnwys Paralympiad mwyaf llwyddiannus Cymru, y Farwnes Tanni Grey-Thompson; cyn-bêl-droediwr Cymru Nathan Blake; prif weithredwr Gymnasteg Cymru Rhian Gibson; y sbrintiwr a gyrhaeddodd rownd derfynol y Gemau Olympaidd Christian Malcolm; ac fe gadeirir y panel gan gyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymru a Chyfarwyddwr Cenedlaethol Sefydliad Chwaraeon Lloegr, Nigel Walker. Dywedodd yntau, “Nid oedd yn dasg hawdd i benderfynu ar y rhestr fer hon, gyda chymaint o berfformiadau gwych gan sêr chwaraeon Cymru yn 2016. Bu’n rhaid i ni wneud dewisiadau anodd. Ond yn y diwedd, fe wnaethom gytuno i setlo ar wyth cystadleuydd sydd i gyd wedi ennill ar y lefel uchaf eleni ac wedi gwneud argraff sylweddol ar y gymuned chwaraeon yng Nghymru.”

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn bartneriaeth rhwng BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru, i ddathlu’r cyflawniadau chwaraeon gorau ar lefel elitaidd a chymunedol. Mae categorïau’r gwobrau’n cynnwys Hyfforddwr y Flwyddyn, Tîm y Flwyddyn a Phersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales.

Mae posib gwylio Gwobrau Chwaraeon Cymru 2016 yn fyw o 7.30pm ymlaen nos Lun 5 Rhagfyr ar bbc.co.uk/sportwales, BBC iPlayer ac ar y Botwm Coch. Darlledir y digwyddiad yn fyw ar BBC Radio Wales.

#WSA2016