CYHOEDDI RHESTR FER HYFFORDDWR Y FLWYDDYN

Wrth gyhoeddi rhestr fer Hyfforddwr y Flwyddyn 2015, datgelwyd y bydd p 0234l-droed, rhwyfo a rygbi’r undeb yn cael eu cynrychioli.

Mae Chris Coleman, Robin Williams a Warren Gatland wedi cael eu dethol ar sail eu llwyddiannau yn 2015, ac un o’r hyfforddwyr llwyddiannus hyn a fydd yn cipio’r teitl Hyfforddwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2015.

Dan arweiniad y rheolwr Chris Coleman, mae tîm pêl-droed Cymru wedi datblygu i fod gyda’r gorau yn Ewrop, a bu yn 10 uchaf FIFA am y tro cyntaf erioed ar ôl curo Gwlad Belg, yr ail dîm gorau yn y byd, fis Mehefin. Llwyddodd y tîm i gyrraedd rowndiau terfynol pencampwriaeth o bwys am y tro cyntaf ers 1958 dan reolaeth Coleman, a bydd Cymru yn cystadlu yn erbyn gwledydd eraill Ewrop yn Ffrainc yn 2016.

Yn 2015, arweiniodd Robin Williams Heather Stanning a Helen Glover at ail fedal aur ym Mhencampwriaeth y Byd yn y gystadleuaeth parau i ferched, oedd yn benllanw pedair blynedd ddi-guro i Helen Glover – gan gynnwys medal aur Olympaidd a dau deitl byd. Yn dilyn hyn cafodd Glover ei dyrchafu i frig rhestr goreuon y byd, ac enillodd Stanning a hithau wobr Criw Gorau’r Byd i Fenywod gan gorff llywodraethu’r byd rhwyfo, FISA.

Gyda charfan wedi’i gwanhau gan lu o anafiadau, llwyddodd Warren Gatland i gynllunio buddugoliaeth hanesyddol yn erbyn Lloegr yn Twickenham yn eu pencampwriaeth eu hunain, a llywio Cymru drwy grŵp caletaf y bencampwriaeth. Yn sgil cais gan Dde Affrica ym munudau olaf yn rownd yr wyth olaf, amddifadwyd tîm Cymru o safle nodedig yn y rownd gyn-derfynol.

Dywedodd yr Athro Laura McAllister, Cadeirydd Chwaraeon Cymru:

“Mae angen timau cefnogi a hyfforddwyr o ansawdd uchel ar bob tîm ac unigolyn talentog i’w harwain at eu nodau, ac mae pwysigrwydd hyfforddiant mewn chwaraeon elite yn cael ei bwysleisio bob amser.

“Mae’r tri hyfforddwr yma’n arbennig iawn, ac yn cael eu parchu yn eu campau eu hunain, ac maen nhw’n haeddu eu lle ar frig rhagoriaeth chwaraeon Cymru.

“Mae cymharu llwyddiannau fel hyn ar draws gwahanol chwaraeon yn dasg anodd iawn bob tro. Hyd yn oed y tu allan i’r tri uchaf, mae llwyddiant llu o hyfforddwyr yn 2015 wedi ysgogi balchder mawr ym myd chwaraeon Cymru.”

Ychwanegodd Pennaeth Chwaraeon BBC Cymru, Geoff Williams:

“Rydyn ni’n falch iawn o gael y cyfle i arddangos tri hyfforddwr anhygoel sydd wedi llwyddo i wneud cymaint eleni. Dylai pob un ohonyn nhw fod yn falch o’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni”

Penderfynwyd ar restr fer Hyfforddwr y Flwyddyn gan banel o feirniaid Gwobrau Chwaraeon Cymru, sef panel o arbenigwyr chwaraeon yn cynnwys: Enillydd medal aur Gemau’r Gymanwlad, Frankie Jones; Cadeirydd Chwaraeon Cymru, Laura McAllister; yr Athletwraig Baralympaidd, Pippa Britton; Pennaeth Chwaraeon, BBC Cymru, Geoff Williams; y Newyddiadurwraig Chwaraeon, Carolyn Hitt; y Llysgennad Ifanc, Nia Weaver a Chadeirydd Pwyllgor Hyfforddi’r DU, Bev Smith.

Cyhoeddir enillydd gwobr Hyfforddwr y Flwyddyn yn noson Gwobrau Chwaraeon Cymru 2015 nos Lun 7 Rhagfyr yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://walessportawards.co.uk/?lang=cy

Wales Sport Awards 2015 Chris Coleman ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Chris Coleman
©Steve Pope – SPORTINGWALES

Warren Gatland

Wales Sport Awards 2015 Robin Williams 20.10.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Robin Williams
20.10.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *