Chwaraeon Anabledd Cymru – Sefydliad y Flwyddyn.

Mae gan Chwaraeon Anabledd Cymru (ChAC) weledigaeth – trawsnewid bywydau drwy bŵer chwaraeon.

 

Fel sefydliad chwaraeon anabledd blaenllaw ar lefel y byd, mae’n rhoi ein gwlad fechan ond llwyddiannus ni ar y map.

“Mae’n gyfnod cyffrous i chwaraeon anabledd yng Nghymru,” cyhoedda Anthony Hughes, Rheolwr Perfformiad Cenedlaethol gyda ChAC.

Mae datblygu cyfleoedd i bobl anabl gymryd rhan mewn hamdden egnïol wrth galon yr hyn mae Chwaraeon Anabledd Cymru’n ei wneud. Eu hathroniaeth yw gweithio tuag at sector chwaraeon cynhwysol yng Nghymru. Ac mae eu cynnydd yn glir i’w weld.

“Mae ein rhaglenni cymunedol ni nid yn unig yn bwydo drwy ein rhaglen dalent, ond hefyd yn cadw pobl yn egnïol ac yn iach mewn ffordd hwyliog,” dywedodd Anthony. “Maen nhw’n teimlo’n rhan o rywbeth ac yn teimlo’u bod yn perthyn. Mae hynny’n eu helpu nhw i dyfu wythnos ar ôl wythnos a dyna’r rhan bwysicaf i ni,” ychwanegodd.

Mae ChAC yn credu bod chwaraeon yn gallu creu cyfleoedd bywyd positif i bobl anabl, boed yn cymryd rhan mewn chwaraeon cymunedol, yn cyflawni mewn arena gystadleuol neu’n cyfrannu at chwaraeon drwy hyfforddi, gwirfoddoli neu arwain. Y nod a’r penderfyniad cyffredin yma sy’n golygu bod eu staff a’u gwirfoddolwyr yn gweithio mor galed.

Mae llawer o’r cyfleoedd yma’n dechrau gyda rhaglenni cymunedol y mae Anthony yn eu galw’n “asgwrn cefn” y sefydliad. Gyda bron i 23,000 o aelodau clwb a mwy na miliwn o gyfleoedd i gymryd rhan y flwyddyn, caiff ei hystyried yn eang fel un o’r rhaglenni mwyaf blaenllaw yn y byd ar gyfer darparu chwaraeon anabledd.

Mae’r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod yn hynod lwyddiannus i ChAC, gyda’u gwaith mewn ysgolion, clybiau, digwyddiadau a chyfleoedd partneriaeth.

Yng Ngemau Paralympaidd 2016, roedd athletwyr Cymru’n 10% o Dîm Paralympaidd Prydain Fawr gan ennill medalau Aur, Arian ac Efydd. Parhaodd y llwyddiant yn 2017, gydag athletwyr profiadol a thalentau ifanc newydd i gyd yn chwifio baner ein cenedl falch. Mae 2018 yn addo mwy fyth o gyffro, fel yr ychwanega Anthony:

“Y teimlad yw, gwyliwch y gofod a gwyliwch Gymru hefyd. Ni sy’n gwneud Prydain yn fawr!”