Chris Rogers – Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn.

Mae Chris Rogers nid yn unig yn hoff o geffylau, ond hefyd o hyfforddi pobl i fod yn acrobatig arnyn nhw!

“Gymnasteg a dawns ar gefn ceffyl ydi hyn mewn gwirionedd,” esbonia Chris, sy’n brif hyfforddwr gyda’r Talygarn Vaulters.

Mae’r Clwb Marchogaeth wedi bod yn weithredol ers chwe blynedd ac mae wedi bod yn gweithio gyda phobl anabl am y tair blynedd diwethaf.

“Gweld y plant yn gwneud gwelliannau personol enfawr ydi fy rheswm i dros wneud hyn,” dywedodd Chris. “Pan maen nhw’n cyrraedd i ddechrau, dydyn nhw ddim yn gallu mynd ar gefn y ceffylau, ond wedyn maen nhw’n magu hyder.”

Diolch i amynedd, ymrwymiad a gwaith caled Chris, mae plant abl ac anabl yn cael bod yn egnïol, a chystadlu yn y gamp hyd yn oed.

Yn wir, mae wedi helpu i hyfforddi tri neidiwr rhyngwladol ac mae nifer o Bencampwyr Cymru yn y grŵp.

“Dim ots os ydi’r cyflawniadau’n fawr neu’n fach, cynnydd sy’n bwysig – ac i bob plentyn mae hynny’n bwysig iawn,” meddai’r hyfforddwr o Dde Cymru.

Mae Chris yn cynnal tri grŵp, gan gynnwys sesiwn gydag ysgol Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) leol.

Mae hi’n brysur yn hybu aelodaeth y clwb hefyd. Mae’n cymryd ei rôl o ddifrif a bob amser yn ceisio gwella ei gwybodaeth a’i hyfforddiant mewn meysydd anabledd ac yn fwy cyffredinol.

Ac nid yw ei hymdrechion wedi’u cyfyngu i hyfforddi – yn aml mae’n brysur yn gweinyddu’r clwb, yn golchi’r cit ac yn cynnal a chadw’r tiroedd yn gyffredinol.

“Rydw i wrth fy modd gyda’r cyfan,” dywedodd. “Rydw i wedi ymwneud â cheffylau erioed ac rydw i’n hoff iawn o’r ochr greadigol, o’r gwisgoedd a’r gerddoriaeth i’r themâu a’r ymarferion.”

Mae Chris yn rhoi ei dyddiau, ei gyda’r nosau a’i phenwythnosau i’r clwb – ac yn cael llawer o bleser o hynny.

Mae’n dweud bod neidio ceffylau’n gallu eich gwneud chi’n fwy heini ac yn gryfach, gan wella eich cryfder craidd a’ch cydbwysedd.

“Mae’n grêt gweld y plant yn dechrau meddwl am eu syniadau eu hunain am beth maen nhw eisiau ei berfformio – fy ngwaith i ydi eu hannog nhw,” ychwanegodd.

Mae’n argymell hyfforddi mewn chwaraeon i bawb.

“Os ydych chi’n hoffi rhywbeth, gwnewch e. Mae’n rhoi cymaint o foddhad.”