Warning: Creating default object from empty value in /home/customer/www/gwobrauchwaraeon.cymru/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
BRENHINES Y GYMANWLAD I HELPU I DDEWIS CHWARAEON 2015 – Sport-Wales

BRENHINES Y GYMANWLAD I HELPU I DDEWIS SÊR CHWARAEON 2015

Bydd y gymnastwraig llwyddiannus, Frankie Jones, yn ymuno â phanel beirniaid Gwobrau Chwaraeon Cymru 2015 a chynorthwyo i ddewis y goreuon o’r byd chwaraeon ar y lefel uchaf ac ar lawr-gwlad.

Bydd Jones, a enillodd fedal aur yng Ngemau’r Gymanwlad, yn rhan o’r panel fydd yn dewis unigolion sy’n allweddol i’w cHamp; yn enillwyr a’r rhai sy’n dod i’r brig yn y seremoni fawreddog yng Nghaerdydd fis Rhagfyr.

Yn cadw cwmni iddi fydd Cadeirydd Chwaraeon Cymru, yr Athro Laura McAllister, Pennaeth Chwaraeon BBC Cymru Wales, Geoff Williams, a’r newyddiadurwraig chwaraeon, Carolyn Hitt.

Y Paralympiad Pippa Britton, Bev Smith, Cyfarwyddwr gyda Sports Coach UK, a’r llysgennad ifanc, Nia Weaver, yw aelodau eraill y panel.

Lansiodd BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru Wobrau Chwaraeon Cymru yn 2013 fel digwyddiad newydd i dynnu sylw at oreuon elitaidd a llawr-gwlad y byd chwaraeon yng Nghymru.

Bydd y ddau sefydliad yn dod at ei gilydd ar gyfer y digwyddiad sydd i’w gynnal nos Lun, Rhagfyr 7, yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd ar gyfer dathliad chwaraeon blynyddol mwyaf y wlad.

Dywedodd Frankie Jones:

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at fod yn aelod o Banel Gwobrau Chwaraeon Cymru.

“Mae cymaint o bobl y tu ôl i’r llen ym myd chwaraeon, sy’n galluogi i’r eiliadau bythgofiadwy sydd fel arfer yn brif ffocws y cyhoedd, i ddigwydd. Mae’n ffordd wych o gydnabod rhai o’r bobl hanfodol yma.

“Fe gafodd yr amrywiaeth o gategorïau i gyd effaith, fwy neu lai ar fy ngyrfa i mewn chwaraeon, gan helpu fy llwyddiant. O wirfoddolwyr a hyfforddwyr cymunedol i hyfforddwyr elite a gwobrau cyflawniad oes, a gyflwynir i bobl sy’n ymrwymo oes gyfan i chwaraeon.

“Heb angerdd ac ymrwymiad pobl fel hyn, fyddwn i byth wedi gwireddu fy mreuddwyd mewn chwaraeon ac mae’r digwyddiad yma’n ddelfrydol i helpu i ddiolch i rai o’r unigolion anhygoel yma, a mynd ati i ddathlu llwyddiannau chwaraeon y flwyddyn.”

Mae cyfle i aelodau’r cyhoedd, drwy amrywiol gategorïau enwebu eu hoff arwyr chwaraeon cymunedol ac ar y lefel uchaf.

Dyma banel beirniaid Gwobrau Chwaraeon Cymru:

Frankie Jones

Daeth y cyn-gymnastwraig, Frankie Jones yn un o’r athletwyr Cymreig mwyaf llwyddiannus mewn Gemau Cymanwlad yn dilyn y gystadleuaeth yn Glasgow 2014.

Enillodd chwe medal – gan gynnwys aur yn ei chystadleuaeth olaf – a derbyniodd Wobr David Dixon, a roddir ym mhob Gemau Cymanwlad i’r athletwr mwyaf disglair

Roedd ei chasgliad o fedalau yn yr Alban yn ychwanegu at y fedal arian a enillodd yng Ngemau Cymanwlad Delhi yn 2010. Hefyd, cynrychiolodd TeamGB yng Ngemau Olympaidd Llundain.

Carolyn Hitt

Mae Carolyn yn newyddiadurwraig a darlledwraig lwyddiannus ac yn golofnydd nodedig mewn papurau newydd a chylchgronau.

Mae’n gefnogwraig rygbi frwd a hi oedd y ferch gyntaf i ennill gwobr Newyddiadurwr Chwaraeon y Flwyddyn Cymru, ac aeth yn ei blaen i ennill gwobr y DU gyfan, gyda phortffolio a ddisgrifiwyd fel un “cwbl eithriadol” gan y beirniaid.

Laura McAllister

Mae Laura McAllister yn Athro Llywodraethu yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Lerpwl.

Mae hi wedi cynrychioli Cymru ar y cae pêl droed a bu’n gapten ar y tîm cenedlaethol, gyda 24 o gapiau. Yn ogystal â bod yn Gadeirydd Chwaraeon Cymru, mae hi hefyd yn Aelod o Fwrdd UK Sport, asiantaeth y Llywodraeth ar gyfer chwaraeon Olympaidd a Pharalympaidd, ac Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymru.

Geoff Williams

Mae Geoff Williams yn Bennaeth Chwaraeon BBC Wales ers pum mlynedd. Cyn hynny bu’n Uwch Gynhyrchydd ar Wales Today, Golygydd Meet for Lunch, Golygydd Newyddion Radio Wales a Rheolwr Olygydd Chwaraeon.

Bev Smith

Bev Smith yw Dirprwy Ddeon yr adran Ansawdd a Safonau ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae chwaraeon wedi bod yn rhan annatod o’i bywyd erioed, fel cyn gymnastwraig ryngwladol, hyfforddwraig genedlaethol a beirniad rhyngwladol. Ar hyn o bryd mae Bev yn Gyfarwyddwr anweithredol ar ddau sefydliad chwaraeon, sef Gymnasteg Cymru a Sports Coach UK. Mae hi hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Hyfforddi’r DU.

Pippa Britton

Cystadlodd Pippa yn y Gemau Paralympaidd am y tro cyntaf yng Ngemau Paralympaidd Beijing yn 2008 a gwnaeth ei hail ymddangosiad yn y Gemau yn Llundain.

Enillodd fedalau yn y pum Pencampwriaeth Byd y bu’n cystadlu ynddyn nhw, gan gynnwys medal aur y Tîm ym Mhencampwriaethau Byd 2007, fisoedd yn unig wedi llawdriniaeth fawr ar asgwrn ei chefn.

Mae wedi cael ei phenodi’n Gadeirydd Chwaraeon Anabledd Cymru yn ddiweddar.

Nia Weaver

Disgybl ym Mlwyddyn 12 yn Ysgol Uwchradd Caereinion yw Nia ac fe’i penodwyd yn ddiweddar yn aelod o Grwp Llywio Cenedlaethol y Llysgenhadon Ifanc. Hi hefyd yw Llysgennad Ifanc Platinwm cyntaf erioed Gogledd Powys. Mae wedi gweithio’n agos gydag athletwyr Gemau’r Gymanwlad er mwyn helpu i hybu chwaraeon lleiafrifol a gwirfoddolodd gyda Chwaraeon Powys i redeg y Pentref Chwaraeon yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2015.

Mae Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales a Hyfforddwr y Flwyddyn ymhlith y gwobrau anrhydeddus a fydd yn rhan o Wobrau Chwaraeon Cymru.

Bydd gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales yn cael ei phenderfynu gan bleidlais y cyhoedd fydd yn dewis o hyd at ddeg enw a ddewisir gan banel o arbenigwyr chwaraeon.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *