BBC CYMRU A CHWARAEON CYMRU’N CHWILIO AM ARWYR CHWARAEON AR LAWR GWLAD

Ar ôl i sêr chwaraeon Cymru ddathlu llwyddiant yn yr Ewros ac yn Rio yr haf yma, mae nawr yn amser i wirfoddolwyr chwaraeon gorau Cymru gamu ar y llwyfan i gael sylw.

Heddiw (20 Medi 2016) mae BBC Cymru a Chwaraeon Cymru yn gwahodd pobl i enwebu’r hyfforddwyr a’r gwirfoddolwyr gorau ar lawr gwlad i gael eu cydnabod yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru eleni.

Dyma’r categorïau enwebu:

  • Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn
  • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn
  • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn
  • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
  • Hyfforddwr Pobl Anabl y Flwyddyn
  • Gwobr Cyflawniad Oes (Cymunedol)

Gwobrau Chwaraeon Cymru, a gynhelir ar y cyd gan BBC Cymru a Chwaraeon Cymru, yw dathliad blynyddol mwyaf y wlad o hufen chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwlad.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru, “Mae’r genedl wedi cael mwynhau blwyddyn fythgofiadwy o lwyddiant chwaraeon yng Nghymru ac mae’n gwbl briodol bod ein gwirfoddolwyr gwych ni’n mynd i gael cyfle i rannu’r un llwyfan â’r sêr mwyaf yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru. Rydyn ni’n gofyn i bawb wneud amser i enwebu rhywun sy’n gwneud i olwynion chwaraeon droi, fel ein bod ni’n cydnabod cyfraniad enfawr y bobl sy’n gwirfoddoli eu hamser gwerthfawr a’u harbenigedd i feithrin y Gareth Bale, y Jade Jones neu’r Aled Davies nesaf.”

Ychwanegodd Dr Paul Thomas, Cadeirydd Chwaraeon Cymru, “Mae’r gwobrau cymunedol mor bwysig oherwydd rydyn ni’n gwybod mai’r gweithgarwch ar lawr gwlad sydd wrth galon siwrnai pobl yn y byd chwaraeon.

“Mae’r pêl droedwyr a’r athletwyr rydyn ni wedi’u cefnogi yr haf yma i gyd wedi dechrau ar eu siwrnai yn rhywle ac wedi cael eu blas cyntaf ar chwaraeon a wnaeth iddyn nhw wirioni a syrthio mewn cariad gyda’r gamp honno.

“Ym mhob cornel o Gymru mae hyfforddwr neu wirfoddolwr sy’n rhoi o’i amser i gefnogi ac ysbrydoli pobl i fwynhau chwaraeon a mwynhau’r holl fanteision iechyd, cymdeithasol ac eraill sy’n dod yn eu sgil.

“Yn aml iawn ’dyw’r bobl hyn ddim yn sylweddoli pa mor bwysig ydyn nhw a dyma pam mae’n rhaid i ni gydnabod a dathlu eu cyflawniadau.

“Dim ond ychydig o funudau sydd eu hangen i enwebu rhywun, sy’n ddim o gymharu â’r ymdrech mae eich gwirfoddolwr neu eich hyfforddwr lleol yn ei gwneud.”

Mae enwebiadau ar gyfer y chwe gwobr i hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ar lawr gwlad ar agor nawr yn gwobrauchwaraeoncymru.co.ukac mae mwy o wybodaeth am y categorïau ar gael yma hefyd.

Mae’r enwebiadau’n cau hanner dydd ddydd Gwener 30 Medi.

Cynhelir Gwobrau Chwaraeon Cymru nos Lun 5 Rhagfyr yn Neuadd Hoddinott yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd.

Mae’r seremoni’n cynnwys cyflwyno gwobr anrhydeddus Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru, a hefyd Hyfforddwr y Flwyddyn.

I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i gwobrauchwaraeoncymru.co.uk

#WSA2016