Entries by Rachel Argyle

Mia Lloyd – Person Ysbrydoledig y Flwyddyn

Mia, plentyn sydd wedi goroesi canser, ar ei siwrnai yn ôl at y chwaraeon oedd hi wrth ei bodd â hwy “Heb fy nghoes, Mia ydw i o hyd, ond heb chwaraeon, nid Mia ydw i”  Mae merch 12 oed sy’n “chwalu cyfleoedd newydd” yn yr un ffordd ag y gwnaeth hi “chwalu canser” yn […]

Stori Chwaraeon y Flwyddyn 2019

Un o’r digwyddiadau balchaf ym mywyd Michael Sheen … Dyma pam mai Cwpan y Byd y Digartref (Caerdydd) yw enillydd gwobr Stori Chwaraeon y Flwyddyn 2019. Mae’n dechrau gydag elusennau pêl droed stryd ym mhob cwr o’r byd yn annog y bobl bellaf oddi wrth gefnogaeth brif ffrwd i chwarae pêl droed dros eu sir. […]

Fe gafodd ein dyn camera ni ei ysbrydoli hyd yn oed!

Mae GoodGym yn newid bywydau a dyna’n union beth mae Paul Marke eisiau helpu i’w wneud ar ôl cael cyfle i edrych yn fanylach ar y grŵp ffitrwydd gweithredoedd da. Paul oedd yn gyfrifol am gofnodi’r stori ysbrydoledig i ddangos llwyddiant GoodGym yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2019. Ychydig a wyddai y byddai’r profiad, a geiriau’r […]

Dewch i gyfarfod criw Goodgym – enillwyr Gwobr Cymru Actif 2019

Pan rydych chi’n estyn am eich esgidiau ymarfer ac yn mynd allan i redeg, mae hynny’n gallu gwneud i chi deimlo ar ben y byd. Mae aelodau campfa sy’n newid bywydau’n mynd yr ail filltir, gan fynd i’r afael â rhai materion cymdeithasol wrth loncian! Mae GoodGym Caerdydd a’r Fro, clwb rhedeg cymdeithasol, yn cynnwys […]

Hyffordwr lleol yn cipio Gwobr Chwaraeon Genedlaethol yng Nghymru

Heddiw mae’r hyfforddwr o Gaerfyrddin, Aled Jones-Davies, wedi cael ei enwi fel Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn am ei ymroddiad i Dîm Rhedeg a Chyfeiriannu Taf (TROTs). Bydd y wobr yn cael ei chyflwyno yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018, sy’n dathlu goreuon y byd chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwlad yng Nghymru yn y Celtic Manor […]