Entries by Paul

Alun Wyn Jones yw Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2019 BBC Cymru

Mae capten rygbi’r undeb Cymru Alun Wyn Jones wedi cael ei goroni yn Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2019 BBC Cymru. Wedi ymgyrch lwyddiannus y tîm yng Nghwpan y Byd yn Siapan aeth â nhw mor bell â’r rownd gyn-derfynol, derbyniodd Alun Wyn y wobr heno yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru wedi iddo ddod i’r brig yn […]

NOSON EURAIDD I JONATHAN DAVIES YNG NGWOBRAU CHWARAEON CYMRU 2017

Cafodd y canolwr rygbi undeb, Jonathan Davies ei enwi heno (nos Lun, 4 Rhagfyr) yn Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2017 BBC Cymru yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru. Daeth Jonathan i frig y bleidlais gyhoeddus, ar y blaen i Geraint Thomas, a ddaeth yn ail, a Natalie Powell yn y trydydd safle. Mae Jonathan wedi cael blwyddyn […]

Llysgenhadon Ifanc Cymru – Profiad Chwaraeon y Flwyddyn.

Mae rhaglen y Llysgenhadon Ifanc (LlI) yng Nghymru wedi mynd o nerth i nerth. “Mae’n cynnig cyfleoedd gwych i berson ifanc ac mae’n grêt ar gyfer cyflogadwyedd – rydych chi’n cael cymaint o brofiad, mae’n anodd ffitio popeth ar eich CV!” meddai Beth Nesham, sydd wedi ymwneud â rhaglen y LlI am y 7 mlynedd […]

Y Bartneriaeth Chwaraeon Anabledd Iechyd – Profiad Chwaraeon y Flwyddyn.

Mae Partneriaeth Chwaraeon Anabledd Iechyd wedi ‘newid y gêm’ i bobl anabl yng Ngogledd Cymru, yn ôl y rhai sydd wedi elwa ohoni. “Mae cael eich derbyn drwy gyfleoedd chwaraeon mor bwysig,” dywedodd gwirfoddolwraig Deb Bashford, a gafodd ei pharlysu ei hun yn 11 oed. “Am yr awr yma, nid y person anabl ydyn nhw, […]

Y Bartneriaeth Awyr Agored – Sefydliad y Flwyddyn.

Chwaraeon a’r awyr agored yn mynd law yn llaw. Mae un sefydliad yng Ngogledd Orllewin Cymru’n manteisio i’r eithaf ar beth sydd gan yr awyr agored i’w gynnig. “Rydyn ni’n defnyddio’r awyr agored ac adnoddau naturiol i wella bywydau pobl ac i’w hysbrydoli nhw i gymryd rhan,” esbonia’r Prif Swyddog Gweithredol, Tracey Evans. Yn ogystal […]

Chwaraeon Anabledd Cymru – Sefydliad y Flwyddyn.

Mae gan Chwaraeon Anabledd Cymru (ChAC) weledigaeth – trawsnewid bywydau drwy bŵer chwaraeon.   Fel sefydliad chwaraeon anabledd blaenllaw ar lefel y byd, mae’n rhoi ein gwlad fechan ond llwyddiannus ni ar y map. “Mae’n gyfnod cyffrous i chwaraeon anabledd yng Nghymru,” cyhoedda Anthony Hughes, Rheolwr Perfformiad Cenedlaethol gyda ChAC. Mae datblygu cyfleoedd i bobl […]

Chris Rogers – Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn.

Mae Chris Rogers nid yn unig yn hoff o geffylau, ond hefyd o hyfforddi pobl i fod yn acrobatig arnyn nhw! “Gymnasteg a dawns ar gefn ceffyl ydi hyn mewn gwirionedd,” esbonia Chris, sy’n brif hyfforddwr gyda’r Talygarn Vaulters. Mae’r Clwb Marchogaeth wedi bod yn weithredol ers chwe blynedd ac mae wedi bod yn gweithio […]

Fateha Ahmed – Gwirfoddolwr y Flwyddyn.

“Rydw i’n teimlo’n gymaint mwy egnïol” “Mae ymarfer yn codi fy hwyliau i” “Rydw i’n teimlo’n rhan o grŵp ac rydw i wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd” Dim ond rhywfaint o’r adborth gan ferched Mwslimaidd o Gaerdydd sydd nawr yn nofio – diolch i Fateha Ahmed. Fel Gweithiwr Eirioli gwirfoddol yn y gymuned DLlE, […]

Hannah Nolan – Person Ifanc Ysbrydoledig.

Mae gan chwaraeon bŵer i newid bywydau pobl. I Hannah Nolan, fe roddodd gwirfoddoli i Brosiect Delwedd Iach Gwasanaeth Ieuenctid Conwy gyfle iddi mewn bywyd yn ystod cyfnod anodd iawn. “Doeddwn i ddim mewn cyflwr meddwl iach ac roedd rhaid i mi gael rhywbeth i godi allan o’r tŷ,” cofia Hannah, 16 oed. “Roeddwn i […]

Mark James – Hyfforddwr Cymunedol.

Yn cael ei ddisgrifio fel ‘curiad calon’ clwb bocsio ABC Somerton, mae Mark James yn mynd yr ail filltir wrth hyfforddi yn ei gymuned. “Mae’n bwysig bod gan blant rywbeth i’w wneud yn y gymuned,” esbonia. Mae’r 12 mis diwethaf yn arbennig wedi gweld aelodaeth y clwb yn gwella’n ddramatig. Diolch i Mark mae hyn, […]