Alun Wyn Jones yw Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2019 BBC Cymru

Mae capten rygbi’r undeb Cymru Alun Wyn Jones wedi cael ei goroni yn Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2019 BBC Cymru.

Wedi ymgyrch lwyddiannus y tîm yng Nghwpan y Byd yn Siapan aeth â nhw mor bell â’r rownd gyn-derfynol, derbyniodd Alun Wyn y wobr heno yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru wedi iddo ddod i’r brig yn y bleidlais gyhoeddus.

Roedd Sabrina Fortune yn ail a Jade Jones yn drydydd.

Arweiniodd Alun Wyn Jones dîm Cymru i’r Gamp Lawn ym mis Mawrth ac fe hawliodd y record am y nifer fwya’ o gapiau i Gymru yn ystod Cwpan y Byd yn Siapan, gan ennill clod gan rhai o fawrion y byd rygbi. A heno, cafodd ei gyfraniad i chwaraeon yng Nghymru ei gydnabod wrth iddo ennill y bleidlais gyhoeddus a derbyn ei wobr yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru yng Ngwesty’r Celtic Manor yng Nghasnewydd.

Roedd y gwobrau yn anrhydeddu arwyr chwaraeon o Gymru ben baladr. BBC Cymru a Chwaraeon Cymru sy’n cynnal y gwborau er mwyn dathlu y gorau o chwaraeon Cymru o lawr gwlad i’r elît.

Hefyd heno, enillodd y bocsiwr Joe Calzaghe Wobr Cyflawniad Oes. Cafodd cyfraniad y gyn-bencampwr pwysau uwch-ganol ei anrhydeddu wrth iddo dderbyn y wobr gan enillydd y llynedd, y Farwnes Tanni Grey-Thompson.

Yr enillwyr eraill oedd:

  • Arwr Tawel y BBC: Delwyn Derrick
  • Tîm y Flwyddyn 2019: Wales Rugby Team
  • Hyfforddwr y Flwyddyn 2019: Warren Gatland
  • Athletwr Ifanc y Flwyddyn Carwyn James 2019: Etienne Chappell
  • Athletwraig Ifanc y Flwyddyn Carwyn James 2019: Lily Rice
  • Person Ysbrydoledig y Flwyddyn 2019: Mia Lloyd
  • Stori Chwaraeon Fawr y Flwyddyn 2019: Cwpan y Byd Digartref, Caerdydd
  • Gwobr Actif Cymru 2019: Goodgym Caerdydd a’r Fro
  • Cadwyn Hyfforddi 2019: Hannah Mills

Derbyniodd Delwyn Derrick wobr Arwr Tawel y BBC i gydnabod ei waith yn cefnogi cynhwysiant drwy ddefnyddio chwaraeon i ddod â phobl o wahanol gefndiroedd at ei gilydd.

Aeth gwobr Tîm y Flwyddyn i Dîm Rygbi Cymru yn dilyn eu ymgyrch llwyddiannus yn Nghwpan y Byd yn Siapan yn gynharach eleni â’u gwelodd yn y rownd gyn-derfynol.

Hyfforddwr y tîm rygbi, Warren Gatland enillodd wobr Hyfforddwr y Flwyddyn. Yn ddiweddar, daeth cyfnod Gatland fel hyfforddwr Cymru i ben. Ers iddo gymryd y swydd nol yn 2007 mae Cymru wedi ennill pedwar teitl Chwe Gwlad, gan gynnwys tair Camp Lawn, ac wedi cyrraedd rownd cyn-derfynol Cwpan y Byd yn 2011 ac yn 2019.

Athletwr Ifanc y Flwyddyn Carwyn James yw’r canŵydd deunaw oed Etienne Chappell, a phencampwr y byd rasio motocross cadair olwyn Lily Rice, sydd yn bymtheg oed, hawliodd deitl Athletwraig Ifanc y Flwyddyn Carwyn James.

Mia Lloyd hawliodd deitl Person Ysbrydoledig y Flwyddyn 2019. Mae’r ferch 12 oed sydd wedi goroesi cancr a cholli ei choes uwchben y pen-glin, bellach yn cymryd rhan mewn athletau, pêl-fasged cadair olwyn, nofio, golff, dringo, sgïo a phara-seiclo.

Aeth Stori Chwaraeon Fawr y Flwyddyn 2019 i Gwpan y Byd i’r Digartref gynhaliwyd yng Nghaerdydd dros yr haf. Roedd y trefnwyr, gafodd eu cefnogi gan yr actor byd-enwog Michael Sheen, wedi cydlynu cystadleuaeth a welodd mwy na 500 chwaraewr o bron i 50 gwlad yn mynychu’r ŵyl bêl-droed dros 7 diwrnod.

Enillodd Goodgym yng Nghaerdydd a’r Fro wobr Actif Cymru 2019. Mae’r clwb rhedeg yn helpu mynd i’r afael â materion cymdeithasol megis unigrwydd, gan wneud cymwynasau wrth rhedeg, a chyfuno cadw’n heini gyda helpu eu cymuned leol.

Roedd gwobr Cadwyn Hyfforddi 2019 yn cydnabod llwyddiannau y llongwr Olympaidd Hannah Mills. Mae’r wobr yma yn dathlu y bobl sydd wedi helpu siapio eu gyrfa ar hyd y blynyddoedd, o hyfforddi ar lefel cymunedol i lefel elît.

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales Rhodri Talfan Davies:

“Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi derbyn gwobr heno. Mae chwaraeon yn rhan annatod o’n cymunedau, ac mae’n wych gallu dathlu y chwaraewyr a threfnwyr ar bob lefel sydd yn gwneud cyfraniad i chwaraeon Cymru, o lawr gwlad i’r lefel uchaf.”

Dywedodd Brian Davies o Chwaraeon Cymru:

“Mae’n fraint cael cwmni enillwyr ysbrydoledig a theilwng yn y gwobrau mawreddog hyn. O straeon twymgalon megis un Mia Lloyd lle mae chwaraeon wedi trawsffurfio ei bywyd, a llwyddiannau ar lwyfan y byd megis Alun Wyn Jones a Hannah Mills.

“Mae’n amlwg fod chwaraeon yn ffynnu yma yng Nghymru, ac rwy’n edrych ymlaen at weld mwy o bobl yn mwynhau buddion chwaraeon yn 2020.”