Hyffordwr lleol yn cipio Gwobr Chwaraeon Genedlaethol yng Nghymru

Heddiw mae’r hyfforddwr o Gaerfyrddin, Aled Jones-Davies, wedi cael ei enwi fel Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn am ei ymroddiad i Dîm Rhedeg a Chyfeiriannu Taf (TROTs).

Bydd y wobr yn cael ei chyflwyno yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018, sy’n dathlu goreuon y byd chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwlad yng Nghymru yn y Celtic Manor nos Fawrth 4 Rhagfyr.

Mae aelod o’r clwb, Yvonne Davies, wedi canmol gwaith caled y llysgennad lleol, Aled.

Enwebodd Aled ar ran y clwb am eu hannog a’u helpu i wella eu rhedeg.

Esboniodd: “Mae wedi dod â chwaraeon i fywydau cymaint o bobl drwy ei waith diflino. Nid fi yw’r rhedwr cyflymaf, ond roedd Aled bob amser yn fy nghymell i i ymarfer a rasio.”

Hefyd mae Yvonne yn diolch i Aled am helpu ei merch, Ffion, sydd â pharlys yr ymennydd ac epilepsi, i fwynhau rhedeg.

Meddai wedyn: “Mae Ffion wedi cael ei hintegreiddio’n llawn yn y grŵp iau ac mae Aled yn ei helpu i wneud y gweithgareddau fel y lleill i gyd, dim ond ei fod yn addasu rhai iddi hi.

“Mae hi wrth ei bodd yn y clwb ac yn edrych ymlaen yn fawr at nosweithiau Iau.”

“Mae ei benderfyniad a’i waith caled yn sefydlu’r sesiynau iau ac yn gweithio gydag ysgolion lleol yn dangos ei angerdd dros ddyfodol chwaraeon.
“Mae’n rhoi cyfleoedd i blant na fydden nhw’n eu cael fel arall.”

Mae Gwobr Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn yn cydnabod cyfraniad eithriadol hyfforddwr at gael mwy o bobl i ddechrau arni, mwynhau a llwyddo mewn chwaraeon cymunedol.

Mae Aled, sy’n adeiladwr, nid yn unig wedi defnyddio ei amser sbâr i gynyddu aelodaeth y clwb ond hefyd i hybu’r gamp ymhlith y gymuned ehangach.

Ailgyflwynodd ras hwyl Cilycwm ddwy flynedd yn ôl, rhywbeth yr oedd wrth ei fodd yn cymryd rhan ynddi’n blentyn, cyn iddi stopio.

Erbyn hyn mae’r digwyddiad blynyddol wedi helpu i godi miloedd o bunnoedd ar gyfer Ysbyty Cymunedol Llanymddyfri ac achosion lleol eraill.

Yn ychwanegol at hyn i gyd, mae’n gweithio fel swyddog yn y Parkrun lleol – gan gynnwys digwyddiad arbennig ar Ddydd Nadolig.

Ychwanegodd Chris Davies, Cyfarwyddwr Parkrun Cymru, at y gydnabyddiaeth i Aled: “Mae’n wych ei fod wedi derbyn y wobr hon sydd nid yn unig yn cydnabod ei ymroddiad i hyfforddi ond hefyd i wirfoddoli ei gefnogaeth i Parkrun.

“Heb ei help e, a gwirfoddolwyr eraill tebyg iddo, ’fyddai ddim yn gallu ffynnu fel dylanwad pwysig ar Gymru hapusach ac iachach.”

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018