Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn Ôl, ac mae trefnwyr yn annog pobl i ‘Ysbrydoli Ni’

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn ôl ac heddiw (dydd Llun 2 Medi), bydd yr enwebiadau’n agor i ddod o hyd i sêr chwaraeon sydd yn arwyr chwaraeon llawr gwlad yng Nghymru.

Yn ogystal â dathlu goreuon y byd chwaraeon elitaidd yng Nghymru, mae’r gwobrau’n cydnabod y sefydliadau, yr unigolion a’r profiadau chwaraeon sy’n hoelio sylw’r genedl ar lawr gwlad.

Boed yn berson sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon yn wyneb sawl rhwystr neu’n ddigwyddiad sydd wir wedi dangos cyrhaeddiad eang a phŵer chwaraeon, rydym yn chwilio am enwebiadau a fydd yn #Ysbrydoli.

Dyma’r categorïau ar gyfer enwebu:

• Person Ysbrydoledig – gwobr newydd i gydnabod unigolyn sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon yn wyneb sawl rhwystr, sydd wedi cyflawni rhywbeth gwych er gwaethaf unrhyw adfyd neu berson sy’n mynd yr ail filltir i helpu ac annog eraill
• Stori Chwaraeon Fawr – gwobr newydd i gydnabod moment sydd wedi rhoi chwaraeon ar y map yng nghymunedau Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
• Gwobr Cymru Actif – rhywbeth neu rywun sydd wedi galluogi i chwaraeon yng Nghymru ffynnu ac i fwy o bobl gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol, a’i fwynhau.

Gwobrau Chwaraeon Cymru, sy’n cael eu cynnal ar y cyd gan BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru, yw dathliad blynyddol mwyaf y wlad o’r chwaraeon elitaidd a chymunedol gorau. Bydd seremoni fawreddog eleni yn cael ei chynnal yn y Celtic Manor ar Ragfyr 10.

Dywedodd Lawrence Conway, Cadeirydd Chwaraeon Cymru, “Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn gyfle i ddangos y manteision niferus mae chwaraeon yn eu cynnig. Rydyn ni eisiau i’r Gwobrau barhau i gyfleu natur arloesol, wefreiddiol ac amrywiol chwaraeon yng Nghymru – a chydnabod y bobl sydd wrth galon y cyfan. I wneud hynny, rhaid i chi enwebu. Gadewch i ni ddathlu goreuon y byd chwaraeon yng Nghymru gyda’n gilydd.”

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, BBC Cymru, “Mae’r gwobrau’n gyfle i anrhydeddu cyflawniadau eithriadol yn y byd chwaraeon yng Nghymru, o wirfoddolwyr ar lawr gwlad i chwaraewyr elitaidd ar frig eu camp. Wrth i ni edrych yn ôl dros y flwyddyn, rydyn ni’n dathlu llwyddiant gwych unigolion a grwpiau ledled y wlad ac yn gofyn i bobl enwebu’r rhai sydd wedi gwneud byd o wahaniaeth.”

Mae’r enwebiadau ar gyfer y gwobrau cymunedol ar agor nawr yn www.walessportawards.co.uk lle cewch fwy o wybodaeth hefyd am y categorïau. Eleni, mae cyfle hefyd i chi ffilmio eich enwebiad (manylion ar y wefan).

Mae’r enwebiadau’n cau am hanner nos, nos Sul 22 Medi.

Mae’r seremoni’n cynnwys cyflwyno gwobr anrhydeddus Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales. Hefyd bydd Arwr Tawel BBC Get Inspired yn cael ei lansio yn nes ymlaen y mis yma.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i www.walessportawards.co.uk

#WSA2019 #Ysbrydoli