Rydyn ni’n ôl!

Ydyn wir, ar Ragfyr 4ydd yn y Celtic Manor, mae BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru’n dod at ei gilydd unwaith eto ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cymru.

Bydd y goreuon a’r unigolion mwyaf ysbrydoledig mewn chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwlad yn dod at ei gilydd i ddathlu’r angerdd sydd gennym ni dros ein cenedl chwaraeon egnïol.

Ydych chi’n gallu meddwl am rywun sy’n haeddu sylw? Mae’r enwebiadau ar gyfer y Gwobrau Cymunedol yn agor yr wythnos nesaf (dydd Mawrth 18 Medi) ond does dim rheswm i chi beidio â dechrau meddwl nawr am bwy i’w enwebu!

  • Ydych chi’n adnabod person ifanc sy’n mynd yr ail filltir ac yn helpu i gymell eraill i fod yn egnïol?
  • Ydych chi’n awyddus i helpu i sicrhau cydnabyddiaeth i wirfoddolwr gweithgar am yr holl oriau mae wedi’u cyfrannu at ei gymuned?
  • Efallai eich bod chi wedi cael eich ysbrydoli i roi cynnig ar gamp newydd eich hun ac yn meddwl bod sefydliad neu sesiwn yn haeddu gwobr?    

 Angen eich atgoffa am beth ddigwyddodd y llynedd? Dim problem!

Enillodd Fateha Ahmed wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn ar ôl ei gwaith rhyfeddol yn helpu i gael merched Mwslimaidd Caerdydd yn nofio.

Ar ôl cyfnod anodd yn dioddef o salwch meddwl, rhoddodd Hannah Nolan yn ôl i’w chymuned drwy wirfoddoli mewn chwaraeon a chafodd ei chydnabod fel Person Ifanc Ysbrydoledig y Flwyddyn.

Yn trawsnewid bywydau drwy chwaraeon, Chwaraeon Anabledd Cymru enillodd wobr Sefydliad y Flwyddyn.

Roedd y merched ar ben eu digon wrth i Us Girls ennill y wobr am Brofiad Chwaraeon y Flwyddyn.

Cafodd Mark James ei gydnabod am ei ymrwymiad i hyfforddi bocsio yng Nghasnewydd.

A ffeiriodd Mike Blake ei siaced lachar am siwt i gasglu Gwobr Arwr Tawel BBC Get Inspired i gydnabod ei 40 a mwy o flynyddoedd yn helpu Eryri Harriers yng Ngogledd Cymru.

Gyda llawer mwy o wobrau ar gael ar y noson, o Dîm y Flwyddyn (tîm Hoci Iâ Devils Caerdydd) i wobr fawr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales (Jonathan Davies), rydyn ni’n gyffrous iawn am gyfarfod enillwyr eleni.

I gael newyddion cyson, dilynwch #WSA2018 neu ewch yma